Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN v šolskem letu 2020/2021

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN v šolskem letu 2020/2021

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Po nenavadnih,  a kljub temu sproščujočih  počitnicah, vas v šoli, vsaj zaenkrat, pričakujemo

»V ŽIVO«,

in sicer:

vse učence od 2. do 9. razreda v TOREK, 1. septembra 2020, ob 8.00.

,

Za učence 1. razreda, ki bodo prišli izjemoma v spremstvu staršev, pa velja poseben protokol, zato bo sprejem zanje ob 8.15.

Če je le mogoče, naj vas zaradi lastne varnosti pripeljejo in odpeljejo starši, sicer pa so

ŠOLSKI PREVOZI objavljeni na spletni strani šole v zavihku »Prevozi učencev v šolskem letu 2020/2021«.

 Odhodi  domov so prvi šolski dan predvideni  ob 11. uri.

Ko vstopite v šolo, se preobujete in takoj zapustite garderobo ter se razporedite po matičnih razredih (kakor smo to izvajali ob kocu pouka v juniju). Na povabilo ravnateljice prisluhnete njenemu nagovoru.

V knjižnici boste učbenike dvigovali individualno, zato ne pozabite na šolsko torbo.

Prav tako ne pozabite s seboj prinesti šolskih copat, pisala in beležke.

Ta dan bo šolska malica za vse razrede  ob 9.30.  Jedli  boste v učilnicah, za prinašanje in odnašanje malice ter za čistočo poskrbijo razredničarke in dežurni učenci/učenke posameznega razreda.

Prvi šolski dan bo posebna skrb , in verjamem, da tudi vse naslednje dni pouka (do preklica), namenjena  HIGIENI ROK in KAŠLJA,  RAZDALJI, ZRAČENJU PROSTOROV, PROTOKOLU GIBANJA PO ŠOLI in IZVEN NJE ter NOŠENJU MASK – po hodnikih in v zaprtih prostorih – za tiste, za katere je to obvezno.

Če kdaj, je sedaj čas, da zadeve izpeljemo kolikor se da usklajeno, da smo hkrati strpni in odgovorni, najprej do sebe, nato do drugih, in res je, SAMO SKUPAJ –  POENOTENI – SE LAHKO USPEŠNO ZOPERSTAVIMO dokaj neznanemu sejalcu strahu in povzročitelju skrbi in stisk med nami (učenci, starši, zaposlenimi).

SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST JE NA OŠ Žetale vedno  na prvem mestu, zato je moto šolskega leta 2020/2021 na naši šoli:

»VERJEMITE VASE, VERJEMITE V NAS IN  ZAGOTOVO BOMO USPELI!«

Vsi zaposleni vam izrekamo prijazno in prisrčno dobrodošlico!

Kolektiv OŠ Žetale

OZNAKE PREDMETOV IN DEJAVNOSTI

OZNAKE PREDMETOV IN DEJAVNOSTI

OSNOVNA ŠOLA ŽETALE – ŠOLSKO LETO 2020/2021

V spodnjih preglednicah najdete oznake predmetov in ostalih dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli.


Predmeti
SLJslovenščina
MATmatematika
TJNtuji jezik: nemščina
LUMlikovna umetnost
GUMglasbena umetnost
DRUdružba
GEOgeografija
ZGOzgodovina
DKEdomovinska in državljanska kultura in etika
SPOspoznavanje okolja
FIZfizika
KEMkemija
BIObiologija
NARnaravoslovje
NITnaravoslovje in tehnika
TITtehnika in tehnologija
GOSgospodinjstvo
ŠPOšport
Obvezni izbirni predmeti *
GKLgledališki klub
OGLobdelava gradiv les
ŠZZšport za zdravje
IŠPizbrani šport (nogomet / odbojka)
ŠSPšport za sprostitev
SPHsodobna priprava hrane
RETretorika
RDKraziskovanje domačega kraja
ROMračunalniška omrežja
UBEurejanje besedil
MMEmultimedija
LS1likovno snovanje I
LS2likovno snovanje II
LS3likovno snovanje III

* Določene izbirne predmete izvajamo v kombinaciji (notranja diferenciacija).

Neobvezni izbirni predmeti *
N1Nprvi tuji jezik – nemščina
N2Adrugi tuji jezik – angleščina 4/5/6
N2Adrugi tuji jezik – angleščina 7/8/9
NRAračunalništvo 4/5/6

* Navedeni so samo tisti predmeti, ki jih v šolskem letu 2020/2021 izvajamo na OŠ Žetale.

Ostale oznake
DSPdodatna strokovna pomoč
OPBpodaljšano bivanje
JUVjutranje varstvo
DOPdopolnilni pouk
DODdodatni pouk
ISPindividualna in skupinska pomoč
IDUinteresna dejavnost s področja umetnosti
IDTinteresna dejavnost s področja tehnike
RUrazredna ura
VVvarstvo vozačev
DEŽdežurstvo dopoldan
DŠMdežurstvo šolska malica
DROdežurstvo rekreativni odmor v času kosila
CDcelodnevno dežurstvo
*pomeni ½ šolske ure
Dnevi dejavnosti
KDkulturni dan
NDnaravoslovni dan
TDtehniški dan
ŠDšportni dan

Dostopnost