(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Učbeniški sklad

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole.  V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov ter učna gradiva za učence 1. in 2. razreda. Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.

V začetku maja prinese vsak učenec domov naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Vrnejo jo vsi, tudi tisti, ki ne naročajo učbenikov iz učbeniškega sklada. Šola uporabnikom sklada ne zaračunava izposojevalnine. Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta.

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec  odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika. V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, seznam pa je dosegljiv na spletnih straneh šole.

Z letošnjim šolskim letom je vso gradivo iz učbeniškega sklada vključeno v sistem COBISS.

Knjižnico vodi knjižničarka Lidija Šešerko.