Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA ŽETALE – ŠOLSKO LETO 2020/2021

V spodnjih preglednicah najdete oznake predmetov in ostalih dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli.


Predmeti
SLJslovenščina
MATmatematika
TJNtuji jezik: nemščina
LUMlikovna umetnost
GUMglasbena umetnost
DRUdružba
GEOgeografija
ZGOzgodovina
DKEdomovinska in državljanska kultura in etika
SPOspoznavanje okolja
FIZfizika
KEMkemija
BIObiologija
NARnaravoslovje
NITnaravoslovje in tehnika
TITtehnika in tehnologija
GOSgospodinjstvo
ŠPOšport
Obvezni izbirni predmeti *
GKLgledališki klub
OGLobdelava gradiv les
ŠZZšport za zdravje
IŠPizbrani šport (nogomet / odbojka)
ŠSPšport za sprostitev
SPHsodobna priprava hrane
RETretorika
RDKraziskovanje domačega kraja
ROMračunalniška omrežja
UBEurejanje besedil
MMEmultimedija
LS1likovno snovanje I
LS2likovno snovanje II
LS3likovno snovanje III

* Določene izbirne predmete izvajamo v kombinaciji (notranja diferenciacija).

Neobvezni izbirni predmeti *
N1Nprvi tuji jezik – nemščina
N2Adrugi tuji jezik – angleščina 4/5/6
N2Adrugi tuji jezik – angleščina 7/8/9
NRAračunalništvo 4/5/6

* Navedeni so samo tisti predmeti, ki jih v šolskem letu 2020/2021 izvajamo na OŠ Žetale.

Ostale oznake
DSPdodatna strokovna pomoč
OPBpodaljšano bivanje
JUVjutranje varstvo
DOPdopolnilni pouk
DODdodatni pouk
ISPindividualna in skupinska pomoč
IDUinteresna dejavnost s področja umetnosti
IDTinteresna dejavnost s področja tehnike
RUrazredna ura
VVvarstvo vozačev
DEŽdežurstvo dopoldan
DŠMdežurstvo šolska malica
DROdežurstvo rekreativni odmor v času kosila
CDcelodnevno dežurstvo
*pomeni ½ šolske ure
Dnevi dejavnosti
KDkulturni dan
NDnaravoslovni dan
TDtehniški dan
ŠDšportni dan

Dostopnost