(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Koledar tekmovanj

Koledar tekmovanj iz znanj
TEKMOVANJE NOSILEC  ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Slovenščina (Cankarjevo) Saša Peršoh 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020
Fizika (Stefanovo) Silvester Arnečič 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
Nemščina –  9. razred Marta Trafela 21. 11. 2019 12. 3. 2020
Zgodovina Lidija Šešerko 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14.3. 2020
Kemija (Preglovo) Valerija Krivec 20. 1. 2020 4. 4. 2020
Matematika (Vegovo) Jasna Vigec 19. 3. 2020 18. 4. 2020
Biologija (Proteus) Valerija Krivec 16. 10. 2019 29. 11. 2019
Vesela šola Marjanca Pernat 11. 3. 2020 8. 4. 2020
Bober dr. Iris Merkač
Koledar šolskih športnih tekmovanj

Na podlagi tradicije naše šole in v skladu z razpisanim koledarjem šolskih športnih tekmovanj MIZŠ se bomo na OŠ Žetale v tem šolskem letu udeležili naslednjih tekmovanj:

TEKMOVANJE NOSILEC
Jesenski kros Benjamin Lipnik
Športno plezanje − posamezno dr. Iris Merkač
Atletika Benjamin Lipnik
Košarka Benjamin Lipnik
Nogomet Benjamin Lipnik