Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Namen vloge

Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

 

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka

 

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine.

 

Opis storitve in oddaja vloge

Na podlagi 16. do 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, se zahtevek izpolnjuje z namenom popravka neustreznih ali nepravilnih  osebnih podatkov, ki jih vodi upravljavec oziroma dopolnitev manjkajočih osebnih podatkov kot tudi za izbris osebnih podatkov. Zahtevek se uporablja tudi za prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu in za omejitev obdelave osebnih podatkov. Zahtevek lahko vlagatelj vloži za ureditev lastnih osebnih podatkov oziroma za ureditev osebnih podatkov za otroka ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe.Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku  bodo uporabljeni izključno za potrebe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo organizaciji in za izvajanje ukrepov skladno s 16/17/18/19/20 in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Potrebne priloge
Za vložitev zahtevka mora vlagatelj  predložiti identifikacijski dokument iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo osebe za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov.

 

Upravna taksa
Vloga je takse prosta.

 

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Dostopnost