(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v obliki medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V letošnjem letu se bomo osredotočili na izvajanje dni dejavnosti v domačem šolskem okolišu. Ne glede na to pa je nujno, da nekatere dejavnosti izvedemo tudi izven šole in domačega okolja, v skladu s sprejetim in potrjenim nadstandardom. Odgovorni nosilci posamezne dejavnosti, ki jo izvajamo izven šolskega prostora pridobijo pisna SOGLASJA STARŠEV in izdelajo še pred izvedbo VARNOSTNI NAČRT, ki je priloga k akcijskemu načrtu dejavnosti ter ga v fizični obliki, podpisanega oddajo ravnateljici.

Odgovorni nosilci so (po triadah) zaradi poučevanja določenih predmetov v kombiniranih oddelkih:

DAN/TRIADA/

NOSILEC/-KA

I. TRIADA

NOSILEC/-KA

II. TRIADA

NOSILEC/-KA

III. TRIADA

NOSILEC/-KA

KULTURNI DNEVI Jožica PREVOLŠEK Polona GOJKOŠEK Saša PERŠOH
NARAVOSLOVNI DNEVI Jožica PREVOLŠEK Slavica KONDA Valerija KRIVEC
ŠPORTNI DNEVI Marija SKOK Benjamin LIPNIK Benjamin LIPNIK
TEHNIŠKI DNEVI Marjanca PERNAT Polona GOJKOŠEK Silvester ARNEČIČ

Koordinatorji vseh dni dejavnosti so vodje strokovnih aktivov, ki sodelujejo z nosilci, in sicer:

I. triada – Jožica Prevolšek; II. triada – Polona Gojkošek; III. triada – Marta Trafela.

Pri načrtovanju so upoštevani: šolski koledar, sprejeti nadstandard, občinski praznik, zaključek koledarskega leta, strokovne ekskurzije, šoli v naravi in naravoslovni tabor.

1. triada

NARAVOSLOVNI DNEVI – Jožica PREVOLŠEK

TEMA ČAS KRAJ
1. Rogatec – muzej na prostem september, oktober 2019 Rogatec
2. Tradicionalni slovenski zajtrk (zdravje) november 2019 Žetale
3. Maribor junij 2020 Maribor

 

KULTURNI DNEVI – Jožica PREVOLŠEK

TEMA ČAS KRAJ
1. Otroški kostanjev piknik oktober 2019 Žetale
2. Bližajo se prazniki december 2019 Žetale
3. Dan šole 15. 2020 Žetale
4. Zaključek šolskega leta 24. 6. 2020 Žetale

 

TEHNIŠKI DNEVI – Marjanca PERNAT

TEMA ČAS KRAJ
1. Bližajo se prazniki december 2019 Žetale
2. Pustna povorka 22. 2. 2020 (sobota) Žetale
3. Skrbimo za okolje – ponovna uporaba maj 2020 Žetale

 

ŠPORTNI DNEVI – Marija SKOK

TEMA ČAS KRAJ
1. Teden kulturne dediščine – gibanje / rolanje september 2019 Žetale
2. Plavanje med letom Terme Ptuj
3. Pohod do debele bukve oktober, november 2019 Žetale
4. Igre v telovadnici – ŠVK april 2020 Žetale
5. Pohod  Varvasele maj, junij 2020 Žetale – Varvasele

 

4. in 5. razred

 ŠPORTNI DNEVI – Benjamin Lipnik

4. razred 5. razred
1. Kulturna dediščina – gibanje  (september 2019) Ogled tekme – Ljubljana (september 2019)
2. Pohod do Debele bukve (okt., nov. 2019) Drsanje (dec./jan. 2020)
3. Športno vzgojni karton  (april 2020) Pohod (marec 2020)
4. LŠN – plavanje (april 2020) Atletski mnogoboj (13. 5. 2020)
5. LŠN – plavanje (april 2020) Kolesarjenje (junij 2020)

 

NARAVOSLOVNI  DNEVI – Slavica Konda

4. razred 5. razred
1. Tradicionalni slovenski zajtrk-zdravje (november 2019)    Otroški kostanjev piknik ( oktober 2019)
2. LŠN – v pasu bibavice (april 2020) Svetovni dan zdravja (7. 4. 2020)
3. LŠN – morska obala (april 2020) Zaključna ekskurzija (1., 2., 3. in 5. razred)

 

TEHNIŠKI  DNEVI – Polona Gojkošek

4. razred 5. razred
1. Bližajo se prazniki (december 2019) Novoletni okraski (4. 12.2019)
2. Pust (februar 2020) Pust (22. 2. 2020)
3. Varnostna olimpijada (maj 2020) Dan šole (15. 5. 2020)
4. Skrbimo za okolje (maj 2020) Varno na kolesu

 

KULTURNI  DNEVI – Polona Gojkošek

4. razred 5. razred
1. Otroški kostanjev piknik (oktober 2019) Ogled predstave “Heidi”
2. Dan šole (15. 5. 2020) Druge kulture nas bogatijo (januar 2020)
3. Zaključek šolskega leta (junij 2020)

Zaključna prireditev pred dnevom državnosti in podelitvijo spričeval

(24. 6. 2020)

 

 

6. razred

KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

1. Ogled predstave Heidi

– Celje dec. 2019

2. Druge kulture nas bogatijo

– januar 2020

3. Liznjekova domačija

– marec 2020

1. Ogled tekme

– september 2019

2. Drsanje

– dec/jan 2019/20

3. Alpsko smučanje

– marec 2020

4. Tek na smučeh

– marec 2020

5. Atletski mnogoboj

– maj 2020

1. Kmetijsko posestvo Turnišče

– jesen/pomlad 2019/20

2. Fauna in flora Kranjske gore      

– marec 2020

3. Svetovni dan zdravja

– 7. 4. 2020

 

1. Novoletni okraski 

– 4. dec. 2019

2. Pust

–  22. 2. 2020

3. Preživetje v naravi

– marec 2020

4. Dan šole

– 15. 5. 2020

 

7. razred

 

KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

1. Ogled predstave Heidi

– Celje dec. 2019

2. Druge kulture nas bogatijo

– januar 2020

3. Liznjekova domačija

– marec 2020

1. Ogled tekme

– september 2019

2. Drsanje

– dec/jan 2019/20

3. Alpsko smučanje

– marec 2020

4. Tek na smučeh

– marec 2020

5. Atletski mnogoboj

– maj 2020

1. Kmetijsko posestvo Turnišče

– jesen/pomlad 2019/20

2. Fauna in flora Kranjske gore      

– marec 2020

3. Svetovni dan zdravja

– 7. 4. 2020

 

1. Novoletni okraski 

– 4. dec. 2019

2. Pust

–  22. 2. 2020

3. Preživetje v naravi

– marec 2020

4. Dan šole

– 15. 5. 2020

 

8. razred

 

KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

1. Šola v naravi 

– oktober  2019

2. Ogled predstave Heidi

– Celje dec. 2019

3. Druge kulture nas bogatijo

– januar 2020

1. Ogled tekme

– september 2019

2. Nordijska hoja

– oktober 2019

3. Pohod

– marec 2019

4. Drsanje

– dec/jan 2019/20

5. Atletski mnogoboj

– maj 2020

1. Šumenje pohorskih gozdov   

–  oktober 2019

2. Astronomija

–  oktober 2019

3. Svetovni dan zdravja

–  7. 4. 2020

1. Preživetje v naravi

– oktober 2019

2. Novoletni okraski 

– 4. dec. 2019

3. Pust  

– 22. 2. 2020

4. Dan šole

– 15. 5. 2020

 

9. razred

 

KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

1. Šola v naravi 

– oktober  2019

2. Ogled predstave Heidi

– Celje dec. 2019

3. Druge kulture nas bogatijo

– januar 2020

1. Ogled tekme

– september 2019

2. Nordijska hoja

– oktober 2019

3. Pohod

– marec 2019

4. Drsanje

– dec/jan 2019/20

5. Atletski mnogoboj

– maj 2020

1. Šumenje pohorskih gozdov   

–  oktober 2019

2. Astronomija

–  oktober 2019

3. Svetovni dan zdravja

–  7. 4. 2020

1. Preživetje v naravi

– oktober 2019

2. Novoletni okraski 

– 4. dec. 2019

3. Pust  

– 22. 2. 2020

4. Dan šole

– 15. 5. 2020