(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šolska prehrana

Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne, predvsem pa uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova za dobro počutje in zdravje, za notranjo in duševno uravnoteženost, zbranost ter vitalnost. Zato se na šoli še posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

V naši kuhinji za učence pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, popoldansko malico in kosilo.

Čas prehrane

Zajtrk

7.15 – 7.45

Malica

1.– 9. razreda

9.35–9.50

Kosilo/

popoldanska malica

12.15–13.00

Jedilnike pripravi in objavi v soglasju z vodstvom vodja šolske prehrane, učiteljica Valerija Krivec.

V skladu z zakonodajo o šolski prehrani, ki je začela veljati 1. 1. 2016, starši prijavijo v šoli obrok. Šola si na podlagi prijave pridobi podatke o višini dohodka na družinskega član, ki je razviden iz odločbe o otroškem dodatku in na podlagi tega podatka odloči o subvenciji. Če starši nimajo odločbe o otroškem dodatku morajo vlogo za subvencioniranje šolske prehrane oddati na pristojnem CSD.

V letošnjem letu bomo nudili zajtrk, malice, popoldanske malice in kosila. Zaradi majhnega števila obrokov in dviga drobnoprodajnih cen je komisija za prehrano po evalvaciji in preračunu porabe v lanskem letu preverila ustreznost cene prehrane, ki je na začetku šolskega leta oblikovana tako:

Zajtrk 0,60 EUR/dan
Malica 1. do 9. razred 0,90 EUR/dan
Popoldanska malica 1. do 9. razred 1,00 EUR/dan
Kosilo 1. do 3. razred 2,30 EUR/dan
Kosilo 4. do 9. razred 2,70 EUR/dan

Prijava

Za posamezne obroke se prijavite razredniku. Praviloma na začetku šolskega leta in velja celo šolsko leto. Če učenec zboli ali je odsoten zaradi drugih razlogov, prehrano odjavite, velja pa od naslednjega dne – po telefonu v tajništvo šole na številko 02/761-99-10.

Odjava

Novo podzakonsko določilo opredeljuje, da moramo v spletno aplikacijo dnevno vnesti odsotnost učencev, zato je pomembno, da v primeru bolezni, ali kakršnega koli drugega vzroka odsotnosti učenca/učenke, obvezno odjavite prehrano do 8.00 zjutraj, na zgoraj predlagan način, da bo lahko upoštevan odbitek plačila prehrane od naslednjega dne, v nasprotnem primeru bo prehrana zaračunana vsem, po veljavnem ceniku.

Plačilo

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Odjave bomo upoštevali pri obračunu za naslednji mesec.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

V skladu s trenutno veljavnim zakonom o šolski prehrani pripada vsem otrokom iz družin, katerih prihodki na družinskega člana ne presegajo 53 % povprečne plače na zaposlenega, subvencija za šolsko malico v celoti.

Dostopnost