Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šolska prehrana

Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne, predvsem pa uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova za dobro počutje in zdravje, za notranjo in duševno uravnoteženost, zbranost ter vitalnost. Zato se na šoli še posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

V naši kuhinji za učence pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, popoldansko malico in kosilo.

Čas prehrane

Jedilnike  pripravi in objavi v soglasju z vodstvom vodja šolske prehrane, učiteljica Valerija Krivec.

V skladu z zakonodajo o šolski prehrani, ki je začela veljati 1. 1. 2016, starši predpisanem obrazcu prijavijo v šoli obrok. Šola v sodelovanju s pristojnim CSD pridobi podatke o višini (%) subvencionirane prehrane (šolske malice in kosila) za posameznega učenca in na podlagi tega podatka izračuna potrebno plačilo za učenca za vsak mesec.

V letošnjem letu bomo nudili zajtrk, malice, popoldanske malice in kosila. Zaradi majhnega števila obrokov in enormnega dviga drobno prodajnih cen, bo vodstvo, po temeljiti evalvaciji in preračunu stanja v času prvega polletja 2022 ter na podlagi novih cen dobaviteljev v mesecu septembru in oktobru 2022, vključno s klavzulo odstopanja, preverilo dosedanje cene prehrane in predlagalo ustrezno povišanje, do takrat ostajajo cene enake:

Prijava

Za posamezne obroke izpolnite prijavo na prehrano na predpisanem obrazcu. Praviloma na začetku šolskega leta in velja celo šolsko leto. Sicer pa lahko prijavo spremenite tudi med letom, vendar ponovno samo na predpisanem obrazcu in s podpisom staršev.

Odjava

Novo podzakonsko določilo opredeljuje, da moramo v spletno aplikacijo dnevno vnesti odsotnost učencev, zato je pomembno, da v primeru bolezni, ali kakršnega koli drugega vzroka odsotnosti učenca/učenke, obvezno odjavite prehrano do 8.00 zjutraj, v tajništvo šole na številko 02/761-99-10, ali na poseben e-naslov: prehrana@sola-zetale.si, da bo lahko upoštevan odbitek plačila prehrane od naslednjega dne, v nasprotnem primeru bo prehrana zaračunana vsem, po veljavnem ceniku.

Plačilo

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Odjave bomo upoštevali pri obračunu za naslednji mesec.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

V skladu s trenutno veljavnim zakonom o šolski prehrani pripada vsem otrokom iz družin, katerih prihodki na družinskega člana ne presegajo 53 % povprečne plače na zaposlenega v RS, subvencija za šolsko malico v celoti.

Otrokom iz družin, katerih prihodki na družinskega člana ne presegajo 36 % povprečne plače na zaposlenega v RS, pripada subvencija za šolsko kosilo v celoti, ne pa tudi za popoldansko malico.

Dostopnost