(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti, se gradi zaupanje. V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale neposredno pred ali po počitnicah. Upamo, da bo ta odločitev pripomogla k boljšemu obisku.

Zato Vam ponujamo naslednje štiri oblike srečanj:

  1. Skupne roditeljske sestanke šole

V letošnjem šolskem letu bosta dva skupna roditeljska sestanka:

  • prvi skupni roditeljski sestanek bo septembra 2020,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo junija 2021.
  1. Razredne skupne roditeljske sestanke: najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacija razširjenega programa šole, …*
  1. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom in/ali z učitelji posameznih predmetov bodo v popoldanskem času, in sicer praviloma od 16.00 do 17.00, v primeru skupnih sestankov pa do 17.30 oziroma po potrebi še dlje:
Datum  Datum
17. september 2020 – skupni 21. januar 2021
15. oktober 2020 11. marec 2021
19. november 2020 22. april 2021
PET, 11. december 2020 – DAN ŠOLE 3. junij 2021 – skupni

*v primeru šole v naravi in po potrebi še dodatni skupni razredni sestanki

  1. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v času prostih ur razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja ali strokovnega delavca. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanjem pouka.

Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo.

Čas dopoldanskih pogovornih ur – najavite se najmanj 1 dan prej:

IME in PRIIMEK DAN URA KONTAKT
Lidija ŠEŠERKO ČETRTEK 8.00 – 8.45 lidija.seserko@sola-zetale.si
Jasna VIGEC ČETRTEK 8.50 – 9.35 jasna.vigec@sola-zetale.si
Gabrijela BRLEK TOREK 11.30 – 12.15 gabrijela.brlek@sola-zetale.si
Slavica KONDA ČETRTEK 10.40 – 11.25 slavica.konda@sola-zetale.si
Brigita SEIDL TOREK 9.50 – 10.35 brigita.seidl@sola-zetale.si
Polona GOJKOŠEK SREDA 10.40 – 11.25 polona.gojkosek@sola-zetale.si
Jožica PREVOLŠEK ČETRTEK 11.30 – 12.15 jozica.prevolsek@sola-zetale.si
Marjanca PERNAT SREDA 9.50 – 10.35 marjana.pernat@sola-zetale.si
Saša Peršoh ČETRTEK 11.30 – 12.15 sasa.persoh@sola-zetale.si
Helena TOPOLOVEC PONEDELJEK 8.00 – 8.45 helena.topolovec@sola-zetale.si
Benjamin LIPNIK ČETRTEK 9.50 – 10.35 benjamin.lipnik@sola-zetale.si
Brigita LUTERŠMIT TOREK 11.30 – 12.15 brigita.lutersmit@sola-zetale.si
Silvester ARNEČIČ SREDA 9.50 – 10.35 silvester.arnecic@sola-zetale.si
Alenka MLAKAR ČETRTEK 13.00 – 13.45 alenka.mlakar@sola-zetale.si
Ana BEDENIK SREDA 9.50 – 10.35 ana.bedenik@sola-zetale.si
Suzana PULKO ČETRTEK 10.40 – 11.25 suzana.pulko@sola-zetale.si
Irena VODUŠEK ČETRTEK 8.00 – 8.45 irena.vodusek@sola-zetale.si
Valerija KRIVEC TOREK 10.40 – 11.25 valerija.krivec@sola-zetale.si
Marta TRAFELA PETEK 8.50 – 9.35 marta.trafela@sola-zetale.si
Miran ŽELEZNIK SREDA 10.40 – 11.25 miran.zeleznik@sola-zetale.si
Ana PEJKOVIČ PETEK 11.30 – 12.15 ana.pejkovic@sola-zetale.si
Tamara SEVŠEK PONEDELJEK 9.50 – 10.35 tamara.sevsek@sola-zetale.si

Dostopnost