(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti, se gradi zaupanje. V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale neposredno pred ali po počitnicah. Upamo, da bo ta odločitev pripomogla k boljšemu obisku.

 

Zato Vam ponujamo naslednje štiri oblike srečanj:

  1. Skupne roditeljske sestanke šole

 

V letošnjem šolskem letu bosta dva skupna roditeljska sestanka:

  • prvi skupni roditeljski sestanek bo septembra 2019,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo junija 2020.

 

  1. Razredne skupne roditeljske sestanke: najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacija razširjenega programa šole, …*

 

  1. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom ali z učitelji bodo v popoldanskem času,

in sicer praviloma od 16.00 do 17.00, v primeru skupnih sestankov pa do 17.30 oziroma po potrebi še dlje:

 

Datum  Datum
12. september 2019 – skupni 12. marec 2020
17. oktober 2019 23. april 2020
12. december 2019 4. junij 2020 – skupni
23. januar 2020 *ter v primeru šole v naravi in po potrebi

 

  1. Dopoldanske pogovorne ure

 

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v prostih urah razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja ali strokovnega delavca. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanjem pouka.

 

Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo. Čas dopoldanskih pogovornih ur:

IME in PRIIMEK DAN URA KONTAKT
Lidija ŠEŠERKO PONEDELJEK 10.50 – 11.35 lidija.seserko@sola-zetale.si
Jasna VIGEC PONEDELJEK 10.50 – 11.35 jasna.vigec@sola-zetale.si
Gabrijela BRLEK PONEDELJEK 11.40 – 12.25 gabrijela.brlek@sola-zetale.si
Slavica KONDA PONEDELJEK 12.40 – 13.25 slavica.konda@sola-zetale.si
Brigita SEIDL TOREK 10.50 – 11.35 brigita.seidl@sola-zetale.si
Polona GOJKOŠEK TOREK 12.40 – 13.25 polona.gojkosek@sola-zetale.si
Jožica PREVOLŠEK TOREK 12.40 – 13.25 jozica.prevolsek@sola-zetale.si
Marjanca PERNAT SREDA 8.50 – 9.35 marjana.pernat@sola-zetale.si
Saša Peršoh SREDA 8.50 – 9.35 sasa.persoh@sola-zetale.si
Helena TOPOLOVEC SREDA 9.50 – 10.35 helena.topolovec@sola-zetale.si
Benjamin LIPNIK SREDA 9.50 – 10.35 benjamin.lipnik@sola-zetale.si
Brigita LUTERŠMIT SREDA 10.50 – 11.35 brigita.lutersmit@sola-zetale.si
Silvester ARNEČIČ SREDA 10.50 – 11.35 silvester.arnecic@sola-zetale.si
Alenka MLAKAR SREDA 11.40 – 12.25 alenka.mlakar@sola-zetale.si
Ana BEDENIK ČETRTEK 10.50 – 11.35 ana.bedenik@sola-zetale.si
Marija SKOK ČETRTEK 10.50 – 11.35 marija.skok@sola-zetale.si
Irena VODUŠEK ČETRTEK 8.00 – 8.45 irena.vodusek@sola-zetale.si
Valerija KRIVEC ČETRTEK 13.25 – 14.10 valerija.krivec@sola-zetale.si
Marta TRAFELA PETEK 8.50 – 9.35 marta.trafela@sola-zetale.si
Miran ŽELEZNIK PETEK 9.50 – 10.35 miran.zeleznik@sola-zetale.si
Ana PEJKOVIČ PETEK 11.40 – 12.25 ana.pejkovic@sola-zetale.si

 

V tem šolskem letu bomo izvedli predavanje za starše s strani zunanjega izvajalca, in sicer društvo Ars Vitae iz Ptuja bo izvedlo predavanje imenovano »Effekt«, v oktobru 2019, pa tudi delavnice z učenci 8. in 9. razreda na isto temo, vse v luči preventive.