Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti, se gradi zaupanje. V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale neposredno pred ali po počitnicah. Upamo, da bo ta odločitev pripomogla k boljšemu obisku.

Zato vam ponujamo naslednje štiri oblike srečanj:

1. Skupne roditeljske sestanke šole

V letošnjem šolskem letu bosta dva skupna roditeljska sestanka:

  • prvi skupni roditeljski sestanek bo 14. septembra 2023,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo 30. maj 2024.
2. Razredne skupne roditeljske sestanke:

najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacija razširjenega programa šole, …*

3. Pogovorne ure

za individualne razgovore z razrednikom in/ali z učitelji posameznih predmetov bodo v popoldanskem času, in sicer praviloma od 16.00 do 17.00, v primeru skupnih sestankov pa do 17.30 oziroma po potrebi še dlje:

Datum Datum
14. september 2023 – skupni – vključeno kratko predavanje za starše Ars Vitae18. januar 2024
PET, 13. oktober 2023* – OTROŠKI KOSTANJEV PIKNIK (ŠD)MEDGENERACIJSKI POHOD PO OBČINI ŽETALE
19. oktober 202321. marec 2024
23. november 202318. april 2024
22. 12. 2023 Božično novoletni koncert VABILO STARŠEM30. maj 2024 – skupni

*v primeru šole v naravi in v primeru drugih potreb, še dodatni skupni razredni sestanki

4. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v času prostih ur razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja ali strokovnega delavca. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanjem pouka.

Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo, razen v izrednih razmerah (zaprtje šol).

Dostopnost