(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Zaposleni

Ime, priimek Delovno mesto
Vodstvo:
 
dr. Silvestra KLEMENČIČ ravnateljica
Učitelji:
 
Ana BEDENIK  
Gabrijela BRLEK  
Polona GOJKOŠEK  
Slavica KONDA  
Valerija KRIVEC  
Benjamin LIPNIK  
Brigita LUTERŠMIT  
Ana PEJKOVIČ  
Marjanca PERNAT  
Saša PERŠOH  
Jožica PREVOLŠEK  
Suzana PULKO  
Martina ŠRAJNER  
Lidija ŠEŠERKO  
Helena TOPOLOVEC  
Marta TRAFELA  
Jasna VIGEC  
David VODUŠEK  
Miran ŽELEZNIK  
Šolska svetovalna služba:
 
Katarina KIRBIŠ psihologinja
Izvajalke individualne strokovne pomoči:
 
Alenka MLAKAR specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tamara SEVŠEK logopedinja
Brigita SEIDL izvajalka DSP in UP, vodja tima SS
Knjižnica:
 
Lidija ŠEŠERKO knjižničarka
Tajništvo in računovodstvo:
 
Ema VOGRINC  
Organizator informacijske dejavnosti:
 
Helena TOPOLOVEC organizator informacijske dejavnosti
Kuhinja in tehnično osebje:
 
Darja TRAMŠEK čistilka
Renata FERK čistilka
Kristina ŠTAJNBERGER čistilka
Jože VOGRINC hišnik
Berta BEDENIK kuharica
Darinka LEŠNIK kuharica
Dostopnost