(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Zaposleni

Ime, priimek Delovno mesto
Vodstvo:
 
dr. Silvestra KLEMENČIČ ravnateljica
Učitelji:
 
Lidija ŠEŠERKO  
Jasna VIGEC  
Gabrijela BRLEK  
Slavica KONDA  
Brigita SEIDL  
Polona GOJKOŠEK  
Jožica PREVOLŠEK  
Marjanca PERNAT  
Saša Peršoh  
Helena TOPOLOVEC  
Benjamin LIPNIK  
Brigita LUTERŠMIT  
Silvester ARNEČIČ  
Ana BEDENIK  
Marija SKOK  
Valerija KRIVEC  
Marta TRAFELA  
Miran ŽELEZNIK  
Ana PEJKOVIČ  
Šolska svetovalna služba:
 
Irena VODUŠEK socialna delavka
Izvajalke individualne strokovne pomoči:
 
Alenka MLAKAR specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Jožica PREVOLŠEK izvajalka UP
Brigita SEIDL izvajalka DSP in UP
Knjižnica:  
Lidija ŠEŠERKO knjižničarka
Tajništvo in računovodstvo:
 
Ema VOGRINC
Multiplikatorka POŠ 2016-2021:
 
dr. Iris MERKAČ multiplikatorka
Organizator informacijske dejavnosti:
Helena TOPOLOVEC organizator informacijske dejavnosti
Kuhinja in tehnično osebje:
 
Darja TRAMŠEK čistilka
Renata FERK čistilka
Kristina ŠTAJNBERGER čistilka
Jože VOGRINC hišnik
Berta BEDENIK kuharica
Darinka LEŠNIK kuharica