(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Zaposleni

Ime, priimekDelovno mesto
Vodstvo:
 
dr. Silvestra KLEMENČIČravnateljica
Učitelji:
 
Lidija ŠEŠERKO 
Jasna VIGEC 
Gabrijela BRLEK 
Slavica KONDA 
Brigita SEIDL 
Polona GOJKOŠEK 
Jožica PREVOLŠEK 
Marjanca PERNAT 
Saša PERŠOH 
Helena TOPOLOVEC 
Benjamin LIPNIK 
Brigita LUTERŠMIT 
Silvester ARNEČIČ 
Ana BEDENIK 
Suzana PULKO 
Valerija KRIVEC 
Marta TRAFELA 
Miran ŽELEZNIK 
Ana PEJKOVIČ 
Šolska svetovalna služba:
 
Irena VODUŠEKsocialna delavka
dr. Silvestra KLEMENČIČsvetovalno delo
Izvajalke individualne strokovne pomoči:
 
Alenka MLAKARspecialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tamara SEVŠEKlogopedinja
Brigita SEIDLizvajalka DSP in UP, vodja tima SS

Knjižnica:

 
Lidija ŠEŠERKOknjižničarka
Tajništvo in računovodstvo:
 
Ema VOGRINC 
Multiplikatorka POŠ 2016-2021:
 
dr. Iris MERKAČmultiplikatorka
Organizator informacijske dejavnosti:
 
Helena TOPOLOVECorganizator informacijske dejavnosti
Kuhinja in tehnično osebje:
 
Darja TRAMŠEKčistilka
Renata FERKčistilka
Kristina ŠTAJNBERGERčistilka
Jože VOGRINChišnik
Berta BEDENIKkuharica
Darinka LEŠNIKkuharica
Dostopnost