(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Načrtovana šola v naravi v šolskem letu 2019/20

 

ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi pomeni obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka več dni v času pouka ter se odvija izven šolskega prostora.

 

V letošnjem šolskem letu bo za učence organizirano naslednje:

  • učenci 8. in 9. razreda: naravoslovni tabor, CŠOD Planinka, od 7. do 11. oktobra 2019;
  • učenci 6. in 7. razreda: zimska šola v naravi, CŠOD Kranjska Gora, od 9. do 13. marca 2020;
  • učenci 4. razreda: letna šola v naravi v CŠOD Burja, od 14. do 17. aprila 2020.

 

Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi subvencije za tiste učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Starši izpolnijo Vlogo za dodelitev subvencije (dostopno na spletni strani šole in v tajništvu) za udeležbo v šoli v naravi in jo z ustreznimi dokazili oddajo razredniku ali svetovalni službi, do datuma, določenega za oddajo vlog.

TEČAJI

Organizirali bomo 10-urni PLAVALNI TEČAJ za učence 1., 2. in 3. razreda ter otroke vrtca, ki prihajajo v šolo (10). Prevoz plača občina Žetale, ostale stroške pa starši, razen za prvi razred, kjer plavalni tečaj delno sofinancira ministrstvo.

Tečaj bomo izvajali v času 3. – 6. 3. 2020 v Termah Ptuj.

Koordinatorka izvedbe je Jožica Prevolšek.

 

Organizirali bomo tudi kolesarski tečaj in kolesarski izpit v 5. razredu – nosilka je Polona Gojkošek ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda – nosilec je Benjamin Lipnik.