Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
AKTUALNO – TUDI V 7. TEDNU KARANTENE IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

AKTUALNO – TUDI V 7. TEDNU KARANTENE IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

verjamemo, da tako kot mi, tudi vi že komaj čakate, da se vrnemo v šolo!

Pred nami so POČITNICE in prvomajski prazniki, torej čas za počitek, saj so za nami tedni, v katerih smo vsi trdo delali.

Zagotovo se bomo tudi v 7. tednu karantene izobraževali  NA DALJAVO.

Kar predstavljamo si, kako ste zaskrbljeni glede prihajajočega ocenjevanja in zaključevanja ocen, saj je to naša skupna prvovrstna izkušnja, a naj vas pomirimo, kakor smo zapisali že prejšnji teden, kajti zadeva ne bo potekala nič drugače, kakor to počnemo vse odkar izvajamo izobraževanje na daljavo.

Prejeli smo Priporočila Zavoda RS za šolstvo in Sklep ministrice za izobraževanje in oba dokumenta podrobno obravnavali na strokovnih Aktivih. Bili smo enotnega mnenja, da z ocenjevanjem v tem obdobju ne bomo pretiravali, a vsi skupaj se bomo morali potruditi, predvsem pa boste morali biti učenci ODZIVNI.

Na Pedagoški konferenci smo dne, 22. 4. 2020 sprejeli SKLEP, ki opredeljuje naslednje:

  • Na OŠ Žetale bomo v primeru ocenjevanja delovali enotno
  • V 2. polletju bomo pri vseh pridobili vsaj 1 oceno (v skladu s sklepom ministrice), na predpisan in priporočen način
  • Pred ocenjevanjem bodo učenci seznanjeni z NAČINOM in s KRITERIJI – prilagojenimi delu na daljavo, ki pa izhajajo iz ciljev oziroma standardov znanj iz učnega načrta posameznega predmeta
  • Učencem bo podana povratna informacija in vpogled v popravljen izdelek ter možnost popravljanja ocene
  • Ocenjevali bomo ali ustno ali izdelek oziroma dokazilo o usvojenem znanju
  • Ocenjevali bomo samo tiste, ki v 2. ocenjevalnem obdobju nimajo nobene ocene, ali bi bili pri zaključevanju med oceno, možnost pridobitve ocene pa bodo imeli tudi vsi ostali, če bodo želeli

TODA, upoštevati je potrebno tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, njegova določila in že omenjen sklep ministrice, ZATO:

  • Če učenec pri delu na daljavo ni odziven in nima nobene ocene, ravnamo v skladu s pravilnikom, učenec je NEOCENJEN ob koncu pouka in opravlja PREDMETNI IZPIT iz tega predmeta v natančno določenem času
  • Če je bil učenec ob polletju negativno ocenjen, sedaj pa se ne odziva, opravlja v skladu s sklepom ministrice POPRAVNI IZPIT iz tega ali teh predmetov v predpisanih rokih.

Da bi bili vsi skupaj na ocenjevanje in zaključevanje dobro pripravljeni, predvsem pa, da le-to ne bi povzročalo težav in stresov, smo oblikovali MREŽO OCENJEVANJA ZNANJA NA DALJAVO. Za vsak razred in za vsak predmet smo določili KDAJ, KAJ, KAKO in KOGA bomo ocenjevali.

Za t.i. vzgojne in izbirne predmete ter predmete, ki jih fleksibilno izvajamo pride v poštev izdelek (tudi medpredmetno zasnovan), s katerim učenec izkaže svoje znanje, pridobljeno na daljavo – pri tem pa prav tako veljajo prej omenjeni načini in postopki ocenjevanja.

S strani učitelja predmeta boste torej učenci seznanjeni s podrobnostmi iz mreže (kdaj, kako, kdo, kaj).

In namesto zaključka:

Kakor se bo potek epidemije odvijal, tako se bomo situaciji in uredbam prilagajali mi. Učenci, učite se, kot da se vrnemo v šolo že jutri, a bodite pripravljeni, da bomo šolsko leto zaključili na daljavo, zato delajte sproti, sproščeno, a odgovorno do sebe in drugih.

V upanju, da se kmalu srečamo ‘V ŽIVO’, vam želim vse dobro in ostanite zdravi.

Vaša ravnateljica

 

PS – Do konca pouka v šolskem letu 2019/2020 bo po počitnicah samo še 6 tednov za 9. razred in 7,5 tedna za (ostale) razrede 1. – 8.
Dostopnost