Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

OBVESTILO PO PRVEM TEDNU POUKA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO na OŠ Žetale

SMERNICE ZA DELO DOMA

Za nami je 1. teden pouka na daljavo, na katerega smo lahko vsi skupaj zares ponosni, saj je bilo delo  zadovoljivo in uspešno opravljeno. Tako meni velika večina učencev in staršev, ki ste nam odgovorili, pa tudi učitelji dnevno poročajo, da so le redki posamezniki na celi šoli, ki se ne odzivajo ustrezno.

Zato bo potrebno individualno nagovoriti njihove starše, da jih k učnemu delu spodbudijo, kajti tudi takšna šola je obvezna šola, slej ko prej bomo verjetno pridobivali tudi ocene in preverjali znanje na daljavo. Če na razredni stopnji učencem še veliko pomagajo starši, naj na predmetni vsaj preverijo ali so naloge opravljene in ali so se učiteljem, ki želijo povratne informacije o učnem delu, otroci odzvali.

POMEMBNO je, da učenci delajo sproti, predvsem pa da tovrsten način poučevanja vzamejo resno in odgovorno. Za učinkovito organizacijo dneva priporočamo, da si vsak učenec OBLIKUJE SVOJ URNIK – RAZPORED DELA za šolo in prosti čas (če vas v družini potrebuje računalnik več, uskladite urnike). Če vam česa ne uspe opraviti isti dan, lahko preložite na kasneje ali prihodnji dan, a pazite, da se vam ne nabere preveč, o tem pa brez problemov obvestite tudi učitelja, da bo vedel kako in kaj je z vami. Najhuje je namreč, da se učitelji trudijo, a povratnih informacij ne prejmejo, nato iščejo kontakte, preverjajo, kličejo, pišejo, kako je pri drugih predmetih in izgubljajo čas, mogoče tudi po nepotrebnem, kar se pogosto zavleče tudi pozno v večer. Zato bodite do učiteljev uvidevni in se ODZOVITE!

V tednu, ki je pred nami (30. 3. – 3. 4. 2020), se način dela za učence 1. – 4. razreda ne bo spremenil, za učence 5. – 9. razreda pa bomo vzpostavili način preko SPLETNE STRANI RAZREDA, kakor ga imajo njihovi najmlajši sošolci. Naloge in napotki za učenje in izvajanje izobraževalnega dela bodo prav tako kot doslej objavljene NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI, vsak dan po 17.00 za naslednji dan in bodo po enem tednu arhivirane.

OPOMBA: povezave (linke) do razrednih učilnic, POŠ-a, Knjižnice za vse ter Jutranjega varstva in OPB za naše najmlajše, boste prejeli na vašo e-pošto, in sicer da boste imeli in sicer da boste imeli neposredne povezave na strani, če pride do izpada na Arnesu.

Tako kot v šoli, gre tudi učenje doma enim bolje od rok kot drugim, zato slednji potrebujete pomoč, ki vam jo starši iz različnih razlogov mogoče ne morejo nuditi. Učiteljice za dodatno učno in strokovno pomoč, ki so z vami delale v šoli, vas (učence z odločbo za pomoč pri učenju) pričakujejo na svojem domu (a le virtualno) in so vam na razpolago. Nagovorile so vas preko e-pošte, z večino so vzpostavile stike in dogovorili ste ustrezne kontakte (uporabo različnih orodij) za individualno pomoč.

!!! NE POZABITE: pravo razmerje učenja in sprostitve je ključ do dobrega počutja

Če učnih vsebin ali zahtevanih nalog ne razumete, se obrnite na učitelja posameznega predmeta;

Če je karkoli v zvezi s tehničnimi težavami se obrnite na računalničarko: helena.topolovec@sola-zetale.si

Za pomoč v stiski pišite na naslov: irena.vodusek@sola-zetale.si

Ostala vprašanja naslovite na: silvestra.klemencic@sola-zetale.si

Ne bojte se, bodite pogumni, odločni in vztrajni, in verjemite, SKUPAJ BOMO ZMOGLI!

#OSTANIMODOMA, le v krogu svoje družine in spoštujmo varnostne ukrepe,
DA BOMO LAHKO ČIM PREJ SPET SKUPAJ!

 

POŠ: »Moja domovina – svoboden kot ptica!«

POŠ: »Moja domovina – svoboden kot ptica!«

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”

V okviru projekta POŠ je bil učencem druge in tretje triade predstavljen natečaj »Moja domovina – svoboden kot ptica!«. Učenci so ob tem razvijali likovno kompetenco, domišljijo, vseživljenjsko učenje ter kreativno izražali ideje in misli. Nastali so literarna in likovna dela.

Dela si lahko ogledate spodaj.

dr. Iris Merkač,
multiplikatorka POŠ

POŠ: »Moja domovina – svoboden kot ptica!«

POŠ: Matematika je povsod okoli nas

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”

Z učenci prve, druge in tretje triade smo se, v okviru podaktivnosti Prijetna matematika, odločili za raziskovanje matematike okoli nas. Nastale so matematične pesmi, pesmi z akrostihom MATEMATIKA, likovne matematične pesmi in stripa. Učenci so ob tem razvijali svoje potenciale in interese, kreativno in likovno kompetenco, vseživljenjsko učenje in matematično kompetenco.

Nastala dela si lahko ogledate v spodnji galeriji.

dr. Iris Merkač,
multiplikatroka POŠ

ODPOVED PREVERJANJA ZNANJA ZA 3. RAZRED

Odpoved poskusnega preverjanja znanja učencev 3. razreda
Zaradi spremenjenih okoliščin ob epidemiji koronavirusa je poskusno preverjanja znanja učencev 3. razreda, ki je bilo napovedano za 1. in 7. april 2020, neizvedljivo. S strani MIZŠ in RIC-a bodo nadaljnje usmeritve še sledile.

Dostopnost