Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

VODNI AGENT

Projekt se bo izvajal v sodelovanju z Društvom vodna agencija http://www.vodnaagencija.org/ skozi celo
šolsko leto, v vseh razredih.

Namen projekta je:
Izobraževanje o okolju in vodnih virih.

  • Osveščanje o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri.
  • Ozaveščanje racionalne rabe vode.

Cilji projekta so:

  • Povečati osveščenost otrok in mladostnikov glede varovanja okolja in vodnih virov.
  • Zmanjšati količino porabljene vode.

Projekt je vsebinsko sestavljen iz treh delov:

  • merilnika porabe vode,
  • spletne aplikacije za vnos podatkov in
  • vodne postaje.

Valerija Krivec in Lidija Šešerko, mentorici

Dostopnost