(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Karierna orientacija

UPORABNE POVEZAVE in INFORMACIJE

Zanimivost: Kaj si zares želi vaš šef na razgovoru za službo?

Seznam srednjih šol

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

http://www.delo.si/multimedija/delodata/bodoci-dijaki-olajsajte-si-vpis-v-srednjo-solo.html

http://www.delo.si/zgodbe/interaktivno/delodata/fakultete

Opisi poklicev

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Interesni vprašalnik KAM IN KAKO

http://www.kaminkako.si/iwp-young/

Če uporabniškega imena in gesla še nimate, se zglasite v šolski svetovalni službi, kjer boste dobili posebno registracijsko kodo, ki jo vpišete v polje pod Niste registrirani? V šolski svetovalni službi boste dobili tudi navodila za uporabo programa.

e-svetovanje

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx

NOVOSTI IN SPREMEMBE ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU

Obveščamo vas, da je bil 20. junija 2013 sprejet nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki stopi v uporabo s 1. januarjem 2014.

Zakon poleg državne štipendije tudi za mladoletne dijake na novo uvaja štipendije za deficitarne poklice in možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije. Pri kombiniranju štipendij ni mogoče kombinirati kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice.  

Pri sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem (izvajajo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ali regionalne razvojne agencije), se za pridobitev ne upošteva starostni pogoj.

Ključne novosti pri Zoisovih štipendijah:

  • Prvi pogoj za pridobitev štipendije je izjemni dosežek, medtem ko ocena ne bo več glavno merilo. Povprečna vstopna ocena se za dijake znižuje na 4,70.
  • Zakon ne predvideva izpolnjevanje pogoja, da je učenec v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec Razpis_2015.

Dodatne informacije o novostih na področjih štipendiranja so dosegljive na naslednjih spletnih povezavah: