(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Upravni odbor

Šolski sklad OŠ Žetale z enoto vrtca je bil konstituiran dne, 5. 10. 2015. Sklad upravlja 9 članov upravnega odbora, in sicer 3 predstavniki staršev šole, 2 predstavnika staršev vrtca, 2 predstavnika delavcev šole in 2 predstavnika delavcev vrtca.

Člani upravnega odbora šolskega sklada

Jožef Korez predsednik upravnega odbora – predstavnik staršev šole
Natalija Stres članica – predstavnica staršev šole
Jožica Maroh Jus članica – predstavnica staršev šole
Andreja Gajšek članica – predstavnica staršev vrtca
Aleš Cafuta članica – predstavnica staršev vrtca
Monika Herbaj članica – predstavnica delavcev vrtca
Polonca Colnarič tajnica – predstavnica delavcev vrtca
Marta Trafela članica – predstavnica delavcev šole
Jožica Prevolšek namestnica predsednika – predstavnica delavcev šole