(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Ostali zaposleni

 

Ime, priimek Delovno mesto
Vodstvo:  
dr. Silvestra Klemenčič ravnateljica
Šolska svetovalna služba:  
Irena Vodušek socialna delavka
Izvajalke individualne strokovne pomoči:  
Alenka Mlakar specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tamara Sevšek logopedinja
Brigita Seidl izvajalka DSP in UP
Knjižnica:  
Lidija Šešerko knjižničarka
Tajništvo in računovodstvo:  
Ema Vogrinc tajnica VIZ VI
Multiplikatorka POŠ 2016-2021:  
dr. Iris Merkač multiplikatorka
Organizator informacijske dejavnosti:
Robert Železnik organizator informacijske dejavnosti
Kuhinja in tehnično osebje:  
Darja Tramšek čistilka
Renata Ferk čistilka
Kristina Štajnberger čistilka
Jože Vogrinc hišnik
Klaudia Lazar pomočnica kuharice
Berta Bedenik kuharica
Darinka Lešnik kuharica