Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Zaposleni

Ravnateljica: 
dr. Silvestra KLEMENČIČ
Učitelji: 
Ana BEDENIK 
Polona GOJKOŠEKRazredničarka 4. razreda
Slavica KONDA 
Valerija KRIVECRazredničarka 7. razreda
Benjamin LIPNIKRazrednik 5. razreda
Brigita LUTERŠMIT 
Minja MLAKAR 
Marjanca PERNATRazredničarka 3. razreda
Saša PERŠOH
Jožica PREVOLŠEKRazredničarka 2. razreda
Suzana PULKORazredničarka 1. razreda
Lidija ŠEŠERKO 
Helena TOPOLOVEC 
Marta TRAFELARazredničarka 9. razreda
Jasna VIGECRazredničarka 6. razreda
Miran ŽELEZNIKRazrednik 8. razreda
Šolska svetovalna služba: 
Katarina KIRBIŠpsihologinja
Izvajalke individualne strokovne pomoči: 
Alenka MLAKARspecialna in rehabilitacijska pedagoginja
Brigita SEIDLizvajalka DSP in UP, vodja tima SS
Tamara SEVŠEKlogopedinja
Marjeta SVENŠEK KRISTOVIČsocialna pedagoginja
Knjižničarka: 
Lidija ŠEŠERKO
Tajnica in računovodkinja: 
Ema VOGRINC 
Organizatorica informacijske dejavnosti: 
Helena TOPOLOVEC
Tehnično osebje: 
Darja TRAMŠEKčistilka
Renata FERKčistilka
Kristina ŠTAJNBERGERčistilka
Jože VOGRINChišnik
Berta BEDENIKkuharica
Darinka LEŠNIKkuharica
Dostopnost