Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Učbeniški sklad

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole.  V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov ter učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razreda, ki jih prejmejo v trajno last. Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.  

V začetku maja prinese vsak učenec domov naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Vrnejo jo vsi, tudi tisti, ki ne naročajo učbenikov iz učbeniškega sklada. Šola uporabnikom sklada ne zaračunava izposojevalnine. Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta.

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec  odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika. V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami. 

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, seznam pa je dosegljiv tudi na spletnih straneh šole.

 Vso gradivo iz učbeniškega sklada je vključeno v sistem COBISS.

Knjižnico in učbeniški sklad vodi knjižničarka Lidija Šešerko.

Dostopnost