(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti se gradi zaupanje.  V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih  urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale že po dveh tednih pouka. Upamo, da bo to pripomoglo k boljšemu obisku.

Zato Vam ponujamo naslednje oblike srečevanj:

  1. Skupne roditeljske sestanke

V letošnjem šolskem letu bodo trije skupni roditeljski sestanki:

  • prvi skupni roditeljski sestanek bo septembra 2017,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo januarja 2018,
  • tretji skupni roditeljski sestanek bo junija 2018.
  1. Razredne roditeljske sestanke: najmanj trikrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacije razširjenega programa šole …
  2. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom ali z učitelji bodo v popoldanskem času, in sicer praviloma od 16.00 do 17.30, v primeru skupnih sestankov pa do 18.00 oziroma po potrebi še dlje:
Datum  Datum
21. september  15. marec
26. oktober 19. april
14. december 7. junij
25. januar
  1. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v prostih urah razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanem pouka. Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo.

 

Čas dopoldanskih pogovornih ur:

Ime in priimek strokovnega delavca/-ke Dan in ura Kontakt
Marjana Pernat SRE, 11.35 – 12.20 marjana.pernat@sola-zetale.si
Marija Skok PON, 10.45–11.30 marija.skok@sola-zetale.si
Jožica Prevolšek SRE, 10.45-11.30 jozica.prevolsek@sola-zetale.si
Romana Širec TOR, 9. 45 – 10. 30 romana.sirec@sola-zetale.si
Slavica Konda PET, 12. 25. – 13. 10 slavica.konda@sola-zetale.si
Polona Gojkošek TOR, 12.25 –13.10 polona.gojkosek@sola-zetale.si
dr.  Silvestra Klemenčič TOR, 10.45 – 11.30 silvestra.klemencic@sola-zetale.si
Valerija Krivec TOR, 11.35–12.20* valerija.krivec@sola-zetale.si
Lidija Šešerko ČET, 13.20 – 14.05 lidija.seserko@sola-zetale.si
Saša Peršoh ČET, 11.35 –12.20 sasa.persoh@sola-zetale.si
Jasna Vigec PET, 8.45 – 9.30 jasna.vigec@sola-zetale.si
Mojca Preložnik PET, 13.20–14.05 mojca.preloznik@sola-zetale.si
Marta Trafela PON, 10.45 – 11.30 marta.trafela@sola-zetale.si
Brigita Luteršmit TOR, 11.35 –12.20 brigita.lutersmit@sola-zetale.si
Irena Kajzovar SRE, 10.45–11.30 irena.kajzovar@sola-zetale.si
Anton Butolen TOR, 12.25 –13.10 anton.butolen@sola-zetale.si
Gabrijela Brlek ČET, 11.35 –12.20 gabrijela.brlek@sola-zetale.si
Miran Železnik ČET, 11.35 –12.20 miran.zeleznik@sola-zetale.si
Natalija Sagadin TOR, 12.25 –13.10 natalija.sagadin@sola-zetale.si
Brigita Seidl  PET, 10.45 – 11.30 brigita.seidl@sola-zetale.si
Irena Vodušek ČET, po dogovoru irena.vodusek@sola-zetale.si
Tamara Sevšek PON, po dogovoru tamara.sevsek@sola-zetale.si

* vsakih 14 dni oziroma ko v torek ni biologije;**samo v primeru predhodne najave (vsaj en dan prej)

Predavanja za starše v tem šolskem letu ne bomo izvedli, ker se ga je doslej, čeprav tematiko izberejo sami, udeležil eden ali dva starša, šola pa je izbranim predavateljem morala poravnati stroške.

Neformalne oblike sodelovanja ostajajo: druženja na zaključnih ekskurzijah učencev, pohodi, pikniki, zabavno športna srečanja, sodelovanje staršev pri posameznih predmetih in drugih dejavnostih …