(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti, se gradi zaupanje. V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale neposredno pred ali po počitnicah. Upamo, da bo ta odločitev pripomogla k boljšemu obisku. Zato Vam ponujamo naslednje štiri oblike srečanj:

  1. Skupne roditeljske sestanke

V letošnjem šolskem letu bosta dva skupna roditeljska sestanka:

  • prvi skupni roditeljski sestanek bo septembra 2018,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo junija 2019.
  1. Razredne skupne roditeljske sestanke: najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacija razširjenega programa šole, …
  2. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom ali z učitelji bodo v popoldanskem času,

in sicer praviloma od 16.00 do 17.00, v primeru skupnih sestankov pa do 17.30 oziroma po potrebi še dlje:

 

Datum  Datum
13. september 2018 14. marec 2019
18. oktober 2018 18. april 2019
13. december 2018 6. junij 2019
24. januar 2019 *v primeru šole v naravi in po potrebi
  1. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v prostih urah razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanjem pouka.

Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo. Čas dopoldanskih pogovornih ur:

Ime in priimek Dan in ura Kontakt
Marjanca Pernat SRE, 12.25 – 13.10 marjana.pernat@sola-zetale.si
Marija Skok PET, 12.25–13.10 marija.skok@sola-zetale.si
Jožica Prevolšek PON, 11.35 – 12.20 jozica.prevolsek@sola-zetale.si
Slavica Konda SRE, 8.45 – 9. 30 slavica.konda@sola-zetale.si
Polona Gojkošek TOR, 9.45 – 10.30 polona.gojkosek@sola-zetale.si
Valerija Krivec TOR, 12.20 – 13.10 valerija.krivec@sola-zetale.si
Lidija Šešerko PON, 12.20 – 13.10 lidija.seserko@sola-zetale.si
Saša Peršoh ČET, 11.35 –12.20 sasa.persoh@sola-zetale.si
Jasna Vigec SRE, 8.45 – 9.30 jasna.vigec@sola-zetale.si
Ana Pejkovič PET, 11.35 – 12. 20 ana.pejkovic@sola-zetale.si
Marta Trafela PON, 8.45 – 9.30 marta.trafela@sola-zetale.si
Brigita Luteršmit SRE, 11.35 –12.20 brigita.lutersmit@sola-zetale.si
Irena Kajzovar TOR, 11.35–12.20 irena.kajzovar@sola-zetale.si
Emanuel Jutriša PET, 11.35 – 12.20 emanuel.jutrisa@sola-zetale.si
Roman Prosenjak PON, 11.35 – 12.20 roman.prosenjak@sola-zetale.si
Silvester Arnečič PET, 9.45 – 10.30 silvester.arnecic@sola-zetale.si
Gabrijela Brlek PON, 11.35 –12.20 gabrijela.brlek@sola-zetale.si
Miran Železnik PET, 11.35 –12.20 miran.zeleznik@sola-zetale.si
Alenka Mlakar PON, 9.45 –10.30 alenka.mlakar@sola-zetale.si
Brigita Seidl  PET, 10.45 – 11.30 brigita.seidl@sola-zetale.si
Irena Vodušek ČET, po dogovoru irena.vodusek@sola-zetale.si
dr. Silvestra Klemenčič ČET, po dogovoru silvestra.klemencic@sola-zetale.si
Tamara Sevšek PON, po dogovoru tamara.sevsek@sola-zetale.si

Predavanja za starše v tem šolskem letu ne bomo izvedli, ker se ga je doslej, čeprav tematiko izberejo sami, udeležil eden ali dva starša, šola pa je izbranim predavateljem morala poravnati stroške. Če pa bo interes vseeno izkazan, ga bomo na podlagi prijav tudi izvedli.