(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti se gradi zaupanje.  V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih  urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale že po dveh tednih pouka. Upamo, da bo to pripomoglo k boljšemu obisku.

Zato Vam ponujamo naslednje oblike srečevanj:

 

  1. Skupne roditeljske sestanke

V letošnjem šolskem letu bodo trije skupni roditeljski sestanki:

prvi skupni roditeljski sestanek bo 22. septembra 2016,

drugi skupni roditeljski sestanek bo 26. januarja 2017,

tretji skupni roditeljski sestanek bo 8. junija 2017.

 

  1. Razredne roditeljske sestanke: najmanj trikrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacije razširjenega programa šole …

 

  1. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom ali z učitelji bodo v popoldanskem času, in sicer praviloma od 16.00 do 17.30, v primeru skupnih sestankov pa do 18.00 oziroma po potrebi še dlje:
Datum  Datum
22. september  16. marec
20. oktober 20. april
15. december 8. junij
26. januar

 

  1. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v prostih urah razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite  med izvajanem pouka.  Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo.

 

Čas dopoldanskih pogovornih ur:

Ime in priimek strokovnega delavca/-ke Dan in ura
Marjana Pernat PON, 9.45–10.30
Marija Skok PON, 10.45–11.30
Jožica Prevolšek PON, 11.35 –12.20
Romana Širec SRE, 11.35 – 12.20
Slavica Konda TOR, 8.45–9.30
Polona Gojkošek PON, 12.25 –13.10
dr.  Silvestra Klemenčič TOR, 7.50 – 8.35
Valerija Krivec *PON, 14.10–14.55*/TOR, 11.35–12.20*
Lidija Šešerko TOR, 8.45–9.30
Saša Peršoh PON, 12.25 –13.10
Jasna Vigec ČET, 14.10–14.55
Petra Fošnarič **PET, 14.10–14.55
Marta Trafela PON, 8.45–9.30
Brigita Luteršmit SRE, 10.45–11.30
Irena Kajzovar SRE, 8.45–9.30
Anton Butolen TOR, 12.25 –13.10
Gabrijela Brlek ČET, 11.35 –12.20
Miran Železnik SRE, 11.35 –12.20
Natalija Sagadin SRE, 10.45–11.30
Brigita Seidl TOR, 8.45–9.30
Irena Vodušek ČET, 8.00–13.00
Tamara Sevšek (logopedinja) PON, 11.35 –12.20

* vsakih 14 dni oziroma ko v torek ni biologije

**samo v primeru predhodne najave (vsaj en dan prej)

 

Predavanje za starše: V tem šolskem letu bomo izvedli predavanje iz vzgojne tematike – INTERNET.

Neformalne oblike sodelovanja: različna druženja na zaključnih ekskurzijah učencev, pohodi, pikniki, zabavno športna srečanja, sodelovanje staršev pri pouku in drugih dejavnostih …