(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v obliki medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V letošnjem letu se bomo osredotočili na izvajanje dni dejavnosti v domačem šolskem okolišu. Ne glede na to pa je nujno, da nekatere dejavnosti izvedemo tudi izven šole in domačega okolja, v skladu s sprejetim in potrjenim nadstandardom.

Odgovorni nosilci so (po triadah) zaradi poučevanja določenih predmetov v kombiniranih oddelkih:

DAN/TRIADA/

NOSILEC-KA

I. TRIADA

NOSILEC/KA

II. TRIADA

NOSILEC/KA

III. TRIADA

NOSILEC/KA

KULTURNI DNEVI Romana ŠIREC Lidija ŠEŠERKO Saša PERŠOH
NARAVOSLOVNI DNEVI Jožica PREVOLŠEK Slavica KONDA Valerija KRIVEC
ŠPORTNI DNEVI Marija SKOK Polona GOJKOŠEK Polona Gojkošek
TEHNIŠKI DNEVI Marjana PERNAT Miran ŽELEZNIK Miran ŽELEZNIK

Koordinatorji vseh dni dejavnosti so vodje strokovnih aktivov, ki sodelujejo z nosilci, in sicer:

  1. triada – Jožica Prevolšek; II. triada – Polona Gojkošek; III. triada – Marta Trafela.

Pri načrtovanju so upoštevani: šolski koledar, sprejeti nadstandard, občinski praznik, zaključek koledarskega leta, strokovne ekskurzije, letna šola v naravi (4. razred).

DNEVI  DEJAVNOSTI  v šolskem letu 2016/2017

 

DNEVI DEJAVNOSTI 1. TRIADA

 

NARAVOSLOVNI DNEVI (Jožica PREVOLŠEK)

TEMA ČAS KRAJ
1. Zdravje (sistematski pregledi) med šol. letom Žetale
2. Prehranjevalne navade in bonton april 2017 Žetale
3. Celje – ogled lutkovne predstave v gledališču, sprehod po mestu, Celjski grad, Rogaška Slatina (hotel), termalna voda maj, junij 2017 Celje in okolica

 

KULTURNI DNEVI (Romana ŠIREC)

TEMA ČAS KRAJ
1. Ptuj – ogled gradu, sprehod po mestu, knjižnica, park, podhod, železniška postaja oktober 2016

Ptuj

 

2. Zaključek koledarskega leta 23. 12. 2016 Žetale
3. Zaključek bralne značke april/maj 2017 Žetale
4. Zaključek šolskega leta junij 2017 Žetale

 

TEHNIŠKI DNEVI (Marjana PERNAT)

TEMA ČAS KRAJ
1. Teden kulturne dediščine september, oktober 2016 Žetale
2. Bližajo se prazniki december 2016 Žetale
3. Pust 28. 02. 2017 Žetale

 

ŠPORTNI DNEVI (Marija SKOK)

TEMA ČAS KRAJ
1. Pušnikova domačija – po poteh kulturne dediščine 14. 10. 2016 Žetale
2. Zimske dejavnosti zima Žetale
3. Igre v telovadnici marec 2017 Žetale
4. Plavanje april, maj 2017 Terme Ptuj
5. Pohod do debele bukve junij 2017 Žetale

 

DNEVI DEJAVNOSTI 2. TRIADA

 

ŠPORTNI DNEVI (Polona GOJKOŠEK)

4. r 5. r 6. r
1.

1.       Pušnikova domačija – po poteh kulturne dediščine – 14. 10. 2016

 

Pohod

(pet., 14. 10. 2016)

 

Pohod (pet., 14. 10. 2016)

 

2. 1.       LŠN – učenje, izpopolnjevanje plavanja (oktober 2016)

Bowling in fitnes (pon)

13. februar 2017

 

Športne igre – (pet)

23. 12. 2016

 

3.

1.       LŠN – končno preverjanje plavanja (oktober 2016)

 

Orientacija (čet)

( maj 2017)

 

Bovling in fitnes – (pon) 13. feb.  2017
4.

      Zimske radosti – zima

 

Kolesarjenje (maj/junij 2017) Orientacija  – (čet) maj 2017
5.

             Igre v telovadnici

(marec   2017)

Družabno – zabavne igre (junij 2017) Družabno zabavne igre – junij 2017

 

NARAVOSLOVNI  DNEVI (Slavica KONDA)

4. r 5. r 6. r
1. LŠN – v pasu bibavice (oktober 2016)

    Muzej na prostem (Rogatec)

21. september 2016

Tradicionalni slovenski zajtrk  – (pet) 18. november 2016
2.

LŠN – morska obala

(oktober 2016)

Zdravstvena vzgoja (november 2016)

Hiša eksperimentov,

šolski muzej,  parlamet   – (tor) 13. dec 2016

3.

 Zdrava prehrana

(april 2017)

Zaključna ekskurzija ( junij 2017)

Zaključna ekskurzija

–  junij 2017

 

TEHNIŠKI  DNEVI (Miran ŽELEZNIK)

4. r 5. r 6. r
1. Nekoč so znali, ali še znamo 5. 10. 2016 1.       Nekoč so znali – ali še znamo (sreda 5. 10. 2016)

Muzej na prostem

– 21. sept. 2016

2. Bližajo se prazniki – december 2016

1.       Pust (28. 2. 2017)

 

Pust – tor. 28. 02. 2017
3. Pust – 28. 2. 2017

     Moje kolo (marec 2017)

 

Dan zemlje – konec apr. 2017
4. Varnostna olimpijada – maj 2017

Zaključek šolskega leta

(23. 6. 2017)

Mozaiki – maj 2017

 

KULTURNI  DNEVI (Lidija ŠEŠERKO)

4. r 5. r 6. r
1. LŠN: pisanje pesmi; pokaži kaj znaš (oktober) Zaključek koledarskega leta (december 2016)

Nekoč so znali – ali še znamo  – (sre)

05. 10. 2016

2.

Zaključek koledarskega leta

–  23. december 2016

Gledališka predstava (februar/marec 2017) Gledališka predstava v MB    (feb/mar 2017)
3. Zaključek bralne značke   (april 2017) Zaključek bralne značke  (april 2017) Zaključek bralne značke   (april 2017)

 

DNEVI DEJAVNOSTI 3. TRIADA

 

ŠPORTNI DNEVI (Polona GOJKOŠEK)

7. r 8. r 9. r
1. Pohod – (pet) 14. 10. 2016 Pohod – (pet) 14. 10. 2016 Pohod – (pet) 14. 10. 2016
2.

Športne igre – (pet)

23. dec  2016

Športne igre – (pet)

23. dec  2016

Športne igre – (pet)

23. dec  2016 .

3. Bovling in fitnes – (pon) 13. feb.  2017 Bovling in fitnes – (pon) 13. feb.  2017 Bovling in fitnes – (pon) 13. feb.  2017
4.

Orientacija  – (čet)

maj 2017

Orientacija  – (čet)

maj 2017

Orientacija  – (čet)

maj 2017

5. Družabno zabavne igre – junij 2017 Družabno zabavne igre – junij 2017 Družabno zabavne igre – junij 2017

 

NARAVOSLOVNI  DNEVI (Valerija KRIVEC)

7. r 8. r 9. r
1.

Tradicionalni slovenski zajtrk – (pet)

18. november 2016

Tradicionalni slovenski zajtrk – (pet)

18. november 2016

Tradicionalni slovenski zajtrk – (pet)

18. november 2016

2. Hiša eksperimentov, šolski muzej, parlamet   – (tor) 13. dec 2016 Hiša eksperimentov, šolski muzej, parlamet   – (tor) 13. dec 2016 Hiša eksperimentov, šolski muzej, parlamet   – (tor) 13. dec 2016
3.

Zaključna ekskurzija

–  junij 2017

Zaključna ekskurzija

–  junij 2017

Zaključna ekskurzija

–  junij 2017

 

TEHNIŠKI  DNEVI (Miran ŽELEZNIK)

7. r 8. r 9. r
1.

Muzej na prostem

– (sre) 21. sept. 2016

Muzej na prostem

–          (sre)  21. sept. 2016

Muzej na prostem

–          (sre) 21.  sept. 2016

2. Pust – tor. 28. 02. 2017 Pust – tor. 28. 02. 2017 Pust – tor. 28. 02. 2017
3. Dan zemlje – konec apr. 2017 Dan zemlje – konec apr. 2017 Dan zemlje – konec apr. 2017
4. Mozaiki – maj 2017 Mozaiki – maj 2017 Mozaiki – maj 2017

 

KULTURNI  DNEVI (Saša PERŠOH)

7. r 8. r 9. r
1. Nekoč so znali, ali še znamo – 05. 10. 2016 Nekoč so znali, ali še znamo – 05. 10. 2016 Nekoč so znali, ali še znamo – 05. 10. 2016
2.

Gledališka predstava v MB

feb/mar 2017

Gledališka predstava v MB

feb/mar 2017

Gledališka predstava v MB

feb/mar 2017

3.

Zaključek bralne značke

april 2017

Zaključek bralne značke

april 2017

Zaključek bralne značke

april 2017