(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v obliki medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V letošnjem letu se bomo osredotočili na izvajanje dni dejavnosti v domačem šolskem okolišu. Ne glede na to pa je nujno, da nekatere dejavnosti izvedemo tudi izven šole in domačega okolja, v skladu s sprejetim in potrjenim nadstandardom. Odgovorni nosilci posamezne dejavnosti, ki jo izvajamo izven šolskega prostora izdelajo pred izvedbo še VARNOSTNI NAČRT, ki je priloga k akcijskemu načrtu dejavnosti.

Odgovorni nosilci so (po triadah) zaradi poučevanja določenih predmetov v kombiniranih oddelkih:

DAN/TRIADA/

NOSILEC-KA

I. TRIADA

NOSILEC/KA

II. TRIADA

NOSILEC/KA

III. TRIADA

NOSILEC/KA

KULTURNI DNEVI Jožica PREVOLŠEK Lidija ŠEŠERKO Saša PERŠOH
NARAVOSLOVNI DNEVI Jožica PREVOLŠEK Slavica KONDA Valerija KRIVEC
ŠPORTNI DNEVI Marija SKOK Polona GOJKOŠEK Polona Gojkošek
TEHNIŠKI DNEVI Marjana PERNAT Miran ŽELEZNIK Miran ŽELEZNIK

 

Koordinatorji vseh dni dejavnosti so vodje strokovnih aktivov, ki sodelujejo z nosilci, in sicer:

  1. triada – Jožica Prevolšek; II. triada – Polona Gojkošek; III. triada – Marta Trafela.

 

Pri načrtovanju so upoštevani: šolski koledar, sprejeti nadstandard, občinski praznik, zaključek koledarskega leta, strokovne ekskurzije, letna šola v naravi (4. razred), zimska šola v naravi (6. in 7. razred) in naravoslovni tabor (8. in 9. razred).

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 1. TRIADA

 

NARAVOSLOVNI DNEVI (Jožica PREVOLŠEK)

  TEMA ČAS KRAJ
1. Zdravje – peš v šolo in vsebine iz sklopa zdravje 7. 4. 2018 Žetale
2. Življenjska okolja – jesen oktober Žetale
3. Prekmurje – (Vulkanija, otok ljubezni, lončar) maj, junij 2018 Prekmurje in okolica

 

KULTURNI DNEVI (Jožica PREVOLŠEK)

  TEMA ČAS KRAJ
1. Olimje oktober 2017 Olimje, Podčetrtek
2. Zaključek koledarskega leta 22. 12. 2017 Žetale
3. Zaključek bralne značke april/maj 2018 Žetale
4. Zaključek šolskega leta 22. 6.  2018 Žetale

 

TEHNIŠKI DNEVI (Marjana PERNAT)

  TEMA ČAS KRAJ
1. Teden kulturne dediščine – Voda september 2017 Žetale
2. Bližajo se prazniki december 2017 Žetale
3. Pust 13. 02. 2018 Žetale

 

ŠPORTNI DNEVI (Marija SKOK)

  TEMA ČAS KRAJ
1. Pohod – Žetale – Varvasele  Žetale september, oktober Žetale
2. Zimske dejavnosti zima Žetale
3. Igre v telovadnici – ŠVZ april 2018 Žetale
4. Plavanje maj, junij 2018 Terme Ptuj
5. Pohod do Rudijevega doma maj, junij 2018 Žetale

DNEVI DEJAVNOSTI 2. TRIADA

 

ŠPORTNI DNEVI (Polona GOJKOŠEK)

  4. r 5. r 6. r
1.

      Varvasele – pohod

(september, oktober)

Pohod

(september/oktober 2017)

 

Pohod do izvira Sotle

(29. 9.  2017)

 

2. Zimske dejavnosti – zima

Bowling in fitnes

(februar 2018)

Smučanje – zimska šola v naravi  (januar 2018)
3.

Športno vzgojni karton

(april 2018)

Športno vzgojni karton

(april 2018)

Tek na smučeh – zimska šola v naravi (januar 2018)
4.

Liu         LŠN – plavanje

 

Kolesarjenje

(maj/junij 2018)

Bowling in fitnes

(februar 2018)

5. LŠN – plavanje Družabno – zabavne igre (junij 2018) Družabno zabavne igre  (junij  2018)

 

NARAVOSLOVNI  DNEVI (Slavica KONDA)

  4. r 5. r 6. r
1.

Zdravje, peš v šolo

(7. 4. 2018)

    Semena sprememb

(sept./oktober 2017)

Fauna in flora  Krajnske gore

zimska šola v naravi (januar 2018)

2.

LŠN – v pasu bibavice

(april 2018)

Zdrav način življenja

(7. 4. 2018)

Svetovni dan zdravja

7. april 2018

3.

LŠN – morska obala

(april 2018)

Zaključna ekskurzija Prekmurje ( junij 2018)

Plazilci

maj 2018

 

TEHNIŠKI  DNEVI (Miran ŽELEZNIK v koordinaciji z razredničarkama)

  4. r 5. r 6. r
1. Voda – izvir Žetalščice, poskusi

HE Fala

(28. 9. 2017)

Ogled HE Fala                      (28. september 2017)
2. Bližajo se prazniki – december 2017

  Pust

(februar 2018)

Ptice                                            (13. 10. 2017)
3. Pust (februar 2018)

     Moje kolo

(maj 2018)

Šola v naravi                 (januar 2018)
4. Varnostna olimpijada – maj 2018

Zaključek šolskega leta

(22. 6. 201)

Pust                                            (13. februar 2018)

 

KULTURNI  DNEVI (Lidija ŠEŠERKO v koordinaciji z razredničarkama)

  4. r 5. r 6. r
1. Novo leto (december 2017) Zaključek koledarskega leta (december 2017) Voda od mita do arhitekture (27. september 2017)
2. Bralna značka        (april/maj 2018)

Zaključek bralne značke

(april 2018)

Šola v naravi                (januar 2018)
3.

Zaključek šolskega leta

(junij 2018)

Filmska vzgoja

(junij 2018)

Gledališka predstava v Ptuju (7. februar 2018)

 

DNEVI DEJAVNOSTI 3. TRIADA

 

ŠPORTNI DNEVI (Polona GOJKOŠEK)

  7. r 8. r 9. r
1. Pohod do izvira Sotle    (29. september 2017) Pohod do izvira Sotle    (29. september 2017) Pohod do izvira Sotle   (29.september 2017)
2. Smučanje – zimska šola v naravi  (januar 2018) Športne igre  –  tabor   (november 2017) Športne igre – tabor   (november 2017)
3. Tek na smučeh – zimska šola v naravi             (januar 2018)

Bovling in fitnes

(februar 2018)

Bovling in fitnes

(februar 2018)

4. Bovling in fitnes (februar 2018)

             Atletika

(maj 2018)

Atletika

(maj 2018)

5. Družabno zabavne igre (junij 2018 ) Družabno zabavne igre – (junij 2018) Družabno zabavne igre – (junij 2018)

 

 

NARAVOSLOVNI  DNEVI (Valerija KRIVEC)

  7. r 8. r 9. r
1.

Fauna in flora  Krajnske gore

zimska šola v naravi

(januar 2018)

Fauna in flora kraškega sveta

naravoslovni tabor (november 2017)

Fauna in flora kraškega sveta

naravoslovni tabor (november 2017)

2.

Svetovni dan zdravja

(7. april 2018)

Fauna in flora kraškega sveta

naravoslovni tabor (november 2017)

Naravne znamenitosti kraškega sveta

naravoslovni tabor (november 2017)

3.

Plazilci

(maj 2018)

Svetovni dan zdravja

(7. april 2018)

Svetovni dan zdravja

(7. april 2018)

 

TEHNIŠKI  DNEVI (Miran ŽELEZNIK)

  7. r 8. r 9. r
1. Ogled HE Fala –                     (28. september 2017) Ogled HE Fala –                     (28. september 2017) Ogled HE Fala –                     (28. september 2017)
2. Ptice –                                    (13. oktober 2017) Ptice –                                    (13. oktober 2017) Ptice –                                    (13. oktober 2017)
3. ZŠN –                                 (januar 2018) NAT –                              (november 2017) NAT –                              (november 2017)
4. Pust –                                      (13. februar 2018) Pust –                                      (13. februar 2018) Pust –                                      (13. februar 2018)

 

KULTURNI  DNEVI (Saša PERŠOH)

  7. r 8. r 9. r
1. Voda od mita do arhitekture                         (27. september 2017) Voda od mita do arhitekture                        (27. september 2017) Voda od mita do arhitekture                         (27. september 2017)
2. Šola v naravi                 (januar 2018) Naravoslovni tabor      (november 2017) Naravoslovni tabor      (november 2017)
3. Gledališka predstava v Ptuju                                       (7. februar 2018) Gledališka predstava v Ptuju                                       (7. februar 2018) Gledališka predstava v Ptuju                                       (7. februar 2017)