Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v obliki medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V letošnjem letu se bomo osredotočili na izvajanje dni dejavnosti v domačem šolskem okolišu. Ne glede na to pa je nujno, da nekatere dejavnosti izvedemo tudi izven šole in domačega okolja, v skladu s sprejetim in potrjenim nadstandardom. Odgovorni nosilci posamezne dejavnosti, ki jo izvajamo izven šolskega prostora pridobijo pisna SOGLASJA STARŠEV in izdelajo še pred izvedbo VARNOSTNI NAČRT, ter ga v fizični obliki, podpisanega in žigosanega oddajo ravnateljici.

Odgovorni nosilci so (po triadah) zaradi poučevanja določenih predmetov v kombiniranih oddelkih:

Koordinatorji vseh dni dejavnosti so vodje strokovnih aktivov, ki sodelujejo z nosilci, in sicer:

 I. triada – Jožica Prevolšek; II. triada – Polona Gojkošek;  III. triada – Miran Železnik.

Pri načrtovanju so upoštevani: šolski koledar, sprejeti nadstandard, občinski praznik, zaključek koledarskega leta, strokovne ekskurzije, šole v naravi in/ali tabori.

VSEBINE DNEVOV DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOST 1. triada DNEVI DEJAVNOST 4. in 5. razred DNEVI DEJAVNOST 6., 7., 8. in 9. razred
Dostopnost