Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šola v naravi in tečaji

Šola v naravi (ŠVN) pomeni obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi med obvezni in razširjeni program osnovne šole, saj mora zavod, v skladu z zakonodajo, eno šolo v naravi v celem času osnovnošolskega izobraževanja obvezno organizirati, ostale ŠVN ali tabore ipd. pa če želijo, ali če so jih starši potrdili kot nadstandard. ŠVN poteka več dni v času pouka ter se odvija izven šolskega prostora.

Za to šolsko leto smo se prijavili na razpis CŠOD, ki zagotavlja zaenkrat najcenejšo izvedbo. Na razpisu smo bili uspešni in smo  z njimi podpisali pogodbo za organizacijo:

  • LETNE ŠOLE V NARAVI, s poudarkom na plavanju, za učence 4. razreda v CŠOD Burja od 10. do 14. 6. 2024.
  • NARAVOSLOVNEGA TABORA za učence 8. in 9. razreda v CŠOD Rak od 3. do 7. 6. 2024.

Pred odhodom vedno skličemo sestanek s starši, kjer jih seznanimo s specifikacijo stroškov in možnostmi plačila ter pomoči pri le-tem.

Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje ene šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi subvencije za tiste učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Starši izpolnijo Vlogo za dodelitev subvencije (dostopno na spletni strani šole in v tajništvu) za udeležbo v šoli v naravi in jo z ustreznimi dokazili oddajo razredniku ali svetovalni službi, do datuma, določenega za oddajo vlog.

O upravičenosti in o višini subvencije odloča, v sodelovanju s svetovalno delavko, ravnateljica, ki pred odhodom pisno obvesti starše o odločitvi in višini subvencije.

Organizirali bomo 10-urni PLAVALNI TEČAJ za učence 1., 2. in 3. razreda ter otroke vrtca, ki prihajajo naslednje šolsko leto v šolo. Prevoz plača občina, ostale stroške pa starši, razen za 1. razred, ker ga delno sofinancira ministrstvo. Tečaj bomo izvajali v maju oziroma juniju 2024.

Koordinatorka izvedbe je Jožica Prevolšek.

Organizirali bomo tudi kolesarski tečaj in kolesarski izpit v 5. razredu – nosilka je Polona Gojkošek ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda – nosilec je Benjamin Lipnik.

Dostopnost