(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Šolska prehrana

Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne, predvsem pa uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova za dobro počutje in zdravje, za notranjo in duševno uravnoteženost, zbranost ter vitalnost. Zato se na šoli še posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

V naši kuhinji za učence pripravljamo dopoldansko malico, popoldansko malico in kosilo.

Čas malice

zajtrk 7.15 – 7.30

malica

        1.–5. razred

        6.–9. razred

 

9.30–9.45

10.30–10.45

kosilo 12.20–13.20
popoldanska malica 12.20–13.20

 Jedilnike  pripravi in objavi v soglasju z vodstvom vodja šolske prehrane, učiteljica Valerija Krivec.

V letošnjem letu je v šolski prehrani ponovno novost. Začela je veljati  sprememba Zakona o šolski prehrani. Starši prijavijo v šoli obrok. Šola si na podlagi prijave pridobi podatke o višini dohodka na družinskega član, ki je razviden iz odločbe o otroškem dodatku in na podlagi tega podatka odloči o subvenciji. Če starši nimajo odločbe o otroškem dodatku morajo vlogo za subvencioniranje šolske prehrane oddati na pristojnem CSD.

Tudi v letošnjem letu bomo nudili malice, popoldanske malice in kosila. Ne glede na zmanjšano število obrokov in dvig drobno prodajnih cen bomo skušali ceno popoldanske malice in kosil obdržati na lanski ravni, ker so se zmanjšale plače zaposlenih.

zajtrk 1. – 4. razreda 0,40 EUR/dan
malica 1. do 9. razred 0,80 EUR/dan
popoldanska malica 1. do 9. razred 1,00 EUR/dan
kosilo 1. do 3. razred 2,00 EUR/dan
kosilo 4. do 9. razred 2,40 EUR/dan

Prijava

Za posamezne obroke se prijavite razredniku. Če učenec zboli  ali je odsoten zaradi drugih razlogov, lahko prehrano odjavite za naslednji dan po telefonu v tajništvu šole na št. 02/761-99-10.

Odjava

Novo podzakonsko določilo opredeljuje, da moramo v spletno aplikacijo dnevno vnašati odsotnost učencev, zato je pomembno, da v primeru bolezni, ali kakršnega koli drugega vzroka odsotnosti učenca/učenke, obvezno odjavite prehrano do 8.00 zjutraj, na zgoraj predlagan način, da bo lahko upoštevan odbitek plačila prehrane od naslednjega dne.

Plačilo

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Odjave bomo upoštevali pri obračunu za naslednji mesec.