(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Tečaji in tekmovanja

TEČAJI

Organizirali bomo 10-urni PLAVALNI TEČAJ za učence 1., 2. in 3. razreda ter otroke vrtca, ki prihajajo v šolo. Prevoz plača občina, ostale stroške pa starši, razen za prvi razred, kjer plavalni tečaj delno sofinancira ministrstvo. Tečaj bomo izvajali v času 17. – 21. 12. 2018 v Termah Ptuj. Koordinatorka izvedbe je Jožica Prevolšek.

Organizirali bomo tudi kolesarski tečaj in kolesarski izpit v 5. razredu – nosilka je Polona Gojkošek ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda – nosilec je Emanuel Jutriša.

Vsi koordinatorji oz. nosilci katerekoli dejavnosti poskrbijo za sprotno objavo na šolski spletni strani (fotografije in tekst), za varnostni načrt (če dejavnost izvajamo izven šolskega prostora)  in za končno poročilo o izvedbi. Za objave na spletu je odgovorna Lidija Šešerko, katere naloga je koordinacija vseh objav, v sodelovanju z računalničarjem.

TEKMOVANJA V ZNANJU

Zavod RS za šolstvo bo tudi v tem letu poskrbel za usklajen potek srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci, interesnih dejavnosti in drugega dela v okviru 40-urnega delovnika pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili regijskih in državnih tekmovanj. Za posamezen nivo tekmovanj učitelj načrtuje in izvede 10 ur priprav. Odgovorni učitelji za pripravo šolskih tekmovanj so:

Tekmovanje (mentor) Št. ur
Tekmovanje iz vesele šole (Marjanca Pernat) 10
Tekmovanje iz znanja biologije in kemije (Valerija Krivec) 20
Tekmovanje iz zgodovine (Lidija Šešerko) 10
Tekmovanje iz znanja fizike (Silvester Arnečič) 10
Tekmovanje iz znanja nemščine (Marta Trafela) 10
Tekmovanje iz znanja matematike (Jasna Vigec) 10
Tekmovanje iz znanja materinščine (Saša Peršoh) 10