(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Tečaji in tekmovanja

TEČAJI

Organizirali bomo 10-urni plavalni tečaj za učence 1., 2. in 3. razreda ter otroke vrtca, ki prihajajo v šolo. Prevoz plača občina, ostale stroške pa starši, razen za prvi razred, kjer plavalni tečaj delno sofinancira ministrstvo. Tečaj bomo izvajali v času od 18. decembra do 22. decembra 2017 v Termah Ptuj. Koordinatorka izvedbe je Jožica Prevolšek.

Organizirali bomo tudi kolesarski tečaj in kolesarski izpit v 5. razredu – nosilka je Polona Gojkošek ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda – nosilka je Jasna Vigec.

 

Vsi koordinatorji oz. nosilci katere koli dejavnosti poskrbijo za sprotno objavo na šolski spletni strani (fotografije in tekst), za varnostni načrt (če dejavnost izvajamo izven šolskega prostora)  in za končno poročilo o izvedbi. Za objave na spletu je odgovorna Lidija Šešerko, katere naloga je koordinacija objav, v sodelovanju z računalničarjem.

TEKMOVANJA V ZNANJU

Zavod RS za šolstvo bo tudi v tem letu poskrbel za usklajen potek srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci, interesnih dejavnosti in drugega dela v okviru 40-urnega delovnika pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili regijskih in državnih tekmovanj. Odgovorni učitelji za pripravo šolskih tekmovanj so:

Tekmovanje (mentor) Št. ur
Tekmovanje iz vesele šole (Marjana Pernat)                                                      10
Tekmovanje iz znanja biologije in kemije (Valerija Krivec) 20
Tekmovanje iz zgodovine (Lidija Šešerko) 10   
Tekmovanje iz znanja fizike (Jasna Vigec) 10
Tekmovanje iz znanja nemščine (Marta Trafela) 10
Tekmovanje iz znanja matematike (Anton Butolen) 10
Tekmovanje iz znanja materinščine (Saša Peršoh) 10