(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Šola v naravi

Šola v naravi pomeni obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka več dni v času pouka ter se odvija izven šolskega prostora.

V letošnjem šolskem letu bodo preživeli v šoli v naravi učenci 4. razreda: letna šola v naravi v CŠOD Burja, predvidoma  od 13. do 17. maja 2019.

Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi subvencije za tiste učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Starši izpolnijo Vlogo za dodelitev subvencije (dostopno na spletni strani šole in v tajništvu) za udeležbo v šoli v naravi in jo z ustreznimi dokazili oddajo razredniku ali svetovalni službi, do datuma, določenega za oddajo vlog.

O upravičenosti in o višini subvencije odloča, v sodelovanju s socialno delavko, ravnateljica, ki pred odhodom pisno obvesti starše o svoji odločitvi.