(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Šola v naravi

Šola v naravi pomeni obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka več dni v času pouka ter se odvija izven šolskega prostora.

V letošnjem šolskem letu bodo preživeli v šoli v naravi učenci 4. razreda: letna šola v naravi v CŠOD Burja, predvidoma  od 23. do 26. aprila 2018.

Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi subvencije za tiste učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Starši izpolnijo Vlogo za dodelitev subvencije (dostopno na spletni strani in v tajništvu) za udeležbo v šoli v naravi in jo z ustreznimi dokazili oddajo razredniku ali svetovalni službi, do datuma, določenega za oddajo vlog.

O upravičenosti in o višini subvencije odloča, v sodelovanju s socialno delavko, ravnateljica, ki pred odhodom pisno obvesti starše o svoji odločitvi.

Z učenci 6. in 7. razreda bomo izvedli zimsko šolo v naravi – alpsko smučanje in tek na smučeh, v CŠOD Kranjska Gora, v času od 3. januarja 2018 do 7. januarja 2018. Spremljali jih bosta razredničarki, najeli bomo pa tudi učitelja smučanja.

Učenci 8. in 9. r. bodo v CŠOD Rak preživeli naravoslovni teden, in sicer od 20. do 24. novembra 2017.