Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2019/2020  se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti (NIP). V skladu z 20. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola ponudi učencem neobvezne izbirne predmete po triadah:

Učenci od 4. do 6. razreda lahko izbirajo med neobveznimi izbirnimi predmeti: drugi tuj jezik angleščina, umetnost, računalništvo, šport in tehnika. Vključevanje je prostovoljno, in sicer se lahko letos vključijo vsi učenci 4., 5. in 6. razreda. Na žalost lahko glede na število učencev na naši šoli izvajamo samo dva predmeta. Glede na prijave sta to NIP – računalništvo (NRA) 1 uro tedensko in NIP – angleščina (N2A) 2 uri tedensko.

Za učence od 7. do 9. razreda šola ponudi kot neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik. Tudi v tretjem triletju se bo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajal prostovoljno. V letošnjem šolskem letu v 7., 8. in 9. razredu. Glede na skupno število prijavljenih učencev v vseh treh razredih lahko izvajamo samo en tuji jezik kot drugi tuj jezik, zato bomo letos v tej eni skupini kot NIP izvajali angleščino (N2A) 2 uri tedensko. To je z vidika kakovosti izredno vprašljivo. Posamezni učenci znotraj te skupine se namreč učijo angleškega jezika že dve leti, drugi so popolni novinci. In ker je vključenih kar 17 učencev z izredno različnim predznanjem jezika, bo delo – notranja diferenciacija pouka – težko in obremenjujoče.

Šola lahko v 1. razredu v sklopu razširjenega programa ponudi 1. tuji jezik kot neobvezen izbirni predmet. V našem primeru je to nemščina (N1N), kamor se je prijavilo vseh 6 učencev 1. razreda.

Dostopnost