(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2016/2017 se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti (NIP). V skladu z 20. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola s šolskim letom 2016/2017 učencem ponudi neobvezne izbirne predmete po triadah:

Učenci od 4. do 6. razreda  lahko prostovoljno izbirajo med  neobveznimi izbirnimi predmeti: drugi tuj jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehnika. Vključevanje je prostovoljno, in sicer se lahko letos vključijo vsi učenci 4., 5. in 6. razreda. Na žalost lahko glede na število učencev na naši šoli izvajamo samo dva predmeta. Glede na prijave sta to NIP – tehnika (NTE)1 uro tedensko in NIP – angleščina (N2A) 2 uri tedensko.

Za učence od 7. do 9. razreda šola ponudi kot neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik. Tudi v tretjem triletju se bo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajal prostovoljno. V letošnjem šolskem letu v 7., 8. in 9. razredu. Glede na skupno število prijavljenih učencev v vseh treh razredih lahko izvajamo samo en tuji jezik kot drugi tuj jezik, zato bomo letos v tej eni skupini kot NIP izvajali angleščino (N2A) 2 uri tedensko.

Šola lahko v 1. razredu v sklopu razširjenega programa ponudi 1. tuji jezik kot neobvezen izbirni predmet. V našem primeru je to nemščina (N1N), kamor se je prijavilo vseh 16 učencev 1. razreda.

RAZŠIRJENI PROGRAM obsega še podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šole v naravi. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.