Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Letni program dela

LETNI PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2017

Na podlagi 10. člena Pravil o delovanju šolskega sklada se bodo pridobljena finančna sredstva uporabila za:

  • Vrtec – doplačilo 4-sedežnega vozička
  • Vrtec – nakup bazena z žogicami
  • Vrtec – nakup magnetnega konstruktorja
  • Šola – sofinanciranje prevozov na dejavnosti izven Žetal
  • Šola – nabava didaktičnih pripomočkov in gradiv
  • Šola – sofinanciranje sprejetih projektov v LDN (nabava materiala, prevozi)
  • Šola – sofinanciranje programov za nadarjene učenke in učence
  • Šola – sofinanciranje zimske šole v naravi za učence bodočega 6. in 7. razreda – za učenke in učence iz socialno šibkih družin (po potrebi–vloge)

Letni plan dela je bil sprejet 10. 1. 2017 na seji Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Žetale z enoto vrtca.

Predsednik:
Jožef Korez l.r.

Dostopnost