(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Koledar NPZ

Datum
1. september  2016 Objava sklepa o izboru in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. november  2016 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali  NPZ.
4. maj  2017 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
6. maj 2017 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
10. maj 2017

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

31. maj 2017

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ  v 9. razredu.

seznanitev učencev 9. razreda z dosežki

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

1. junij 2017

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. junij 2017

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. junij 2017

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

8. junij 2017

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razreda.

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9. junij 2017

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. junij 2017 razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
17. junij 2017 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
23. junij 2017 razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda