(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Evropska shema šolskega sadja in zelenjave

shema solskega sadja in zelenjaveNaša osnovna šola tudi v šolskem letu 2015/2016 sodeluje v evropskem »sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah« s finančno podporo Evropske skupnosti.

V projektu EU Shema šolskega sadja in zelenjave je OŠ Žetale letos ena izmed 416 šol v Sloveniji, ki sodelujemo v ozaveščanju otrok, staršev in zaposlenih o pomembnosti rednega vključevanja svežega sadja in zelenjave v prehrano doma in v šoli.

PARTNERJI V PROJEKTU SO:

nijz

POVEZAVA DO GRADIV ZA UČITELJE:

http://www.shemasolskegasadja.si/uploads/datoteke/Gradivo%20za%20ucitelje_TISK_2.pdf

NAČRT SPREMLJEVALNIH UKREPOV IN PROMOCIJE SHEME ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

  • IZDELAVA PLAKATA
  • VSAKOKRATNA POSTAVITEV BREZPLAČNEGA SADJA POD PLAKAT
  • USTVARJANJE FIGUR IZ SADJA IN ZELENJAVE
  • RAZPIS NAJBOLJŠEGA SLOGANA IN PESMICE NA TEMO SADJA IN/ALI ZELENJAVE
  • ISKANJE BESED IN TEMATIKE O SADJU IN ZELENJAVI V PESMIH, PRAVLJICAH, PREGOVORIH,…
  • LOGOTIP IN SPLETNI NASLOV URADNE STRANI PROJEKTA: http://www.shemasolskegasadja.si/predstavitev/eu-shema-solskega-sadja na vidnem mestu
  • IZDELAVA IZVIRNIH LETAKOV ZA PROMOCIJO UŽIVANJA SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE

Koordinatorka projekta je vodja šolske prehrane:
Valerija Krivec