Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole.

V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.

Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.

Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov. 

V začetku maja prinese vsak učenec domov naročilnico za isposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Vrnejo jo vsi, tudi tisti, ki ne naročajo učbenikov iz učbeniškega sklada.

Šola uporabnikom sklada ne zaračunava izposojevalnine. 

Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta. 

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec  odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika.

V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, seznam pa je dosegljiv tudi v šoli na oglasni deski pred tajništvom in na spletnih straneh naše osnovne šole.

Dostopnost