Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Podaljšano bivanje je pomembna oblika vzgojno-izobraževalnega dela v okviru razširjenega programa osnovne šole. Organizira se takoj po pouku. V oddelke se vključijo učenci od 1. do 5. razreda prostovoljno, s prijavo staršev.

Cilji dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Upoštevajo se interesi, potrebe in želje učencev in njihovih staršev. Program dela je zasnovan sistematično in se izvaja pod stalnim pedagoškim vodstvom.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • sprostitvene dejavnosti,
  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje časa,
  • prehrano.

Cilj podaljšanega bivanja ni zgolj opravljanje domačih nalog (temu je namenjena ena ura), temveč spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje posameznika.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja napoti učenca predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. 

Dostopnost