Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šola poskrbi, da so učenci pravočasno in natančno informirani o delu v šoli.
Učenci dobijo vse potrebne informacije za nemoteno delo na naslednje načine:

  • pri razredniku (informacije, ki so pomembne za oddelek),
  • preko ozvočenja,
  • na oglasnih deskah,
  • preko okrožnic,
  • pisna obvestila (za starše),
  • šolsko glasilo Iskrice,
  • publikacija o delu na šoli,
  • virtualna šola (šolska spletna stran).

Obvestila, ki jih starši potrdijo s podpisom, morajo učenci vrniti do zapisanega (dogovorjenega) roka.

Dostopnost