(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Varstvo vozačev

Organizirano bo tudi varstvo vozačev. Vanj bodo vključeni vsi učenci vozači od 6. do 9. razreda. V varstvu vozačev so lahko vsi tisti učenci, ki čakajo na šolski avtobus ali kombi in so pod nadzorom. Za učence, ki samovoljno zapuščajo šolski prostor v času pouka in varstva vozačev, šola ne prevzema odgovornosti. Varstvo vozačev bodo izvajali učitelji v okviru drugega dela iz 40-urnega delovnika, po določenem urniku.