Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šola v naravi in tečaji

ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi pomeni obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka več dni v času pouka ter se odvija izven šolskega prostora.

V letošnjem šolskem letu bodo preživeli v ZIMSKI šoli v naravi učenci 6., 7. in 8. razreda ter učenci 4. in 5. razreda v LETNI šoli v naravi. Do odhoda bomo poiskali najugodnejše ponudbe in pred tem sklicali sestanek s starši, kjer jih seznanimo s specifikacijo stroškov in možnostmi plačila ter pomoči pri tem.

Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje ene šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi subvencije za tiste učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Starši izpolnijo Vlogo za dodelitev subvencije (dostopno na spletni strani šole in v tajništvu) za udeležbo v šoli v naravi in jo z ustreznimi dokazili oddajo razredniku ali svetovalni službi, do datuma, določenega za oddajo vlog.

O upravičenosti in o višini subvencije odloča, v sodelovanju s socialno delavko, ravnateljica, ki pred odhodom pisno obvesti starše o odločitvi in višini subvencije

TEČAJI

Organizirali bomo 10-urni PLAVALNI TEČAJ za učence 1., 2. in 3. razreda ter otroke vrtca, ki prihajajo v šolo (10). Prevoz plača občina, ostale stroške pa starši, razen za 1. razred, kjer ga delno sofinancira ministrstvo. Tečaj bomo izvajali v času 14. – 18. 12. 2020 v Termah Ptuj. Koordinatorka izvedbe je Jožica Prevolšek.

Organizirali bomo tudi kolesarski tečaj in kolesarski izpit v 5. in 6. razredu (ker ga lani iz objektivnih razlogov nismo) – nosilka je Polona Gojkošek ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda – nosilec je Benjamin Lipnik.

Dostopnost