(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

RASTEM S KNJIGO

Izvedba oz. pričetek projekta »Rastem s knjigo OŠ in SŠ« v šolskem letu 2021/2022 je predviden od 2. novembra 2021 dalje do konca šolskega leta.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku splošne knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol.

Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Lidija Šešerko, knjižničarka

Dostopnost