(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Pedagoški zbor

Ime, priimek

Poučuje (predmeti po razredih in urah)

Jožica Prevolšek

SLJ 1. r., MAT 1. r., SPO 1. r., LUM 1.r.,  GUM 1. r., ŠPO 1. r., DOP/DOD,RU1, VV

Romana Širec

SLJ 1. r., MAT 1. r., SPO 1. r., ŠPO 1. r.,JUV-1. r., vrtec-sočasnost

Marija Skok 

SLJ 3. r., MAT 3. r., SPO 3. r., LUM 2./3. r., ŠPO 2./3. r., ISP 3. r., DOP/DOD-3, RU3

Marjana Pernat

SLJ 2. r., MAT 2. r., SPO 2. r., ŠPO 4. r., DOP/DOD, OPB-2/3., GUM 2/3. r., RU2,VV

Slavica Konda

SLJ 4. r., MAT 4. r., GUM 4., GUM 5. r., NIT 4. r., DOP/DOD,OPB-2/3,  RU, VV

Polona Gojkošek

SLJ 5. r., NIT 5, ŠPO 4. r.,  ŠPO 6./7. r., ŠPO 8/9 D, TJN-2, TJN 4., N1N, ŠSP/ŠZZ 7./8. r., KOL.,  DOP/DOD-5, RU-5, VV

Saša Peršoh

SLJ (6., 7., 8., 9. razred), UBE, DOP/DOD, VV

dr. Silvestra Klemenčič

ŠPO 5. r., IŠP 9

Valerija Krivec

NAR (6. in 7. r), KEM (8. in 9. r), BIO (8. in 9. r), POK (8. r) ORP, VV, DSP, RU-6

Lidija Šešerko

ZGO (6., 7., 8. in 9. r), GEO ( 6., 7., 8. in 9. r),TVZ (7. in 8. r), VV, RU, knjižnica

Jasna Vigec

MAT 5. r, FIZ 8. in 9. r, DOD/DOP-5, ISP,OPB-2/3

Anton Butolen

MAT (6., 7., 8. in 9. r.), ŠPO 8/9 ., ŠAH (7./9. r.), DOP/DOD, ISP, DSP

Miran Železnik

DRU 4. r., DRU 5. r.,TIT 6. r., OGL, TIT 7. r., TIT 8. r., NET 4./5., OPB, RU-7, VV

Petra Fošnarič

N2A 4./5./6. r. , N2A 7./8./9. r., TJA-ND 9. r.

Marta Trafela

TJN (5., 6., 7., 8. in 9. razred), ZUN-3, RU-8, VV

Brigita Luteršmit

GUM (6./7. in 8./9. razred), ANI-9, OPZ, MPZ

Irena Kajzovar

LUM ( 4. r., 5. r., 6./7. r. in 8./9. razred), IDU, OPB-2/3

Gabrijela Brlek

GOS (5. r. in 6. razred),  DKE (7. in 8. razred),  OPB-1/2

 

Dostopnost