(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Knjižnica

Vse o knjižnici OŠ Žetale na enem mestu.

10 X NE v knjižnici

10 X DA v knjižnici

Storitve šolskih knjižnic morajo biti enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti  ne glede   na starost, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.

Manifest o šolskih knjižnicah

ČLANSTVO

Člani  šolske knjižnice postanejo učenci ob vstopu v šolo.

Prav tako so člani šolske knjižnice delavci šole.

IZKAZNICA
  • Gradivo v šolski knjižnici si lahko izposodite s člansko
  • Izkaznica je brezplačna.
URNIK IZPOSOJE

PONEDELJEK: 7.15-8.00 in 12.20 – 13.25*

TOREK : 8.50-9.45 in 12.20-13.25*

SREDA: 8.00-10.40 in  11.30-12.35

ČETRTEK: 7.15-8.00 IN 8.50-13.25

PETEK: 10.30-11.35     

*14 dni 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI UČENCI NE PLAČUJEJO

  • VPISNINE
  • ZAMUDNINE
  • ČLANARINE
IZPOSOJA IN ŠTUDIJ V ČITALNICI

Izposoja na dom ni možna pri referenčnem gradivu (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije…) in periodiki. To si lahko ogledaš v knjižnici.

VIDEOKASETE, AVDIOKASETE IN CD-ji

Videokasete, avdiokasete in CD-ji se izposojajo le za potrebe pouka.

POŠKODOVANO IN IZGUBLJENO GRADIVO

Če je gradivo namerno poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim.

RED V KNJIŽNICI
  • Lovljenje, vpitje in hranjenje v knjižnici ni dovoljeno.
  • Šolske torbe in oblačila odložite ob vhodu v knjižnico.
  • V prostorih knjižnice izklopimo mobilni telefon.
UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici je možen dostop do elektronskih virov. Uporaba je brezplačna.

KNJIŽNICA JE KULTURNI PROSTOR, KI ZAHTEVA KULTURNO OBNAŠANJE.

KNJIŽNIČNI RED 1

KNJIŽNIČARKA: Lidija Šešerko