(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Gozdna učna pot

PO GOZDNI UČNI POTI K DEBELI BUKVI

Gozd je zaključen ekosistem. Sestavljen je iz ene ali več drevesnih vrst, grmovja, zelišč, mahov. Zanimiv je za opazovanje, raziskovanje in spoznavanje življenja živali in rastlin v njem v vseh letnih časih.

V Žetalah, na severnem pobočju Maclja, poteka gozdna učna pot k Debeli bukvi. V letu 2011/12 smo jo temeljito obnovili in opremili s pojasnjevalnimi tablami, lovsko prežo, krmilnico za divjad, oglarsko kopo, kozolcem z žigom in vpisno knjigo ter s klopcami za počitek.

PONUDBA

VODNIK

BILTEN

KARTONČEK

 

 

Dostopnost