Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

GO-CAR-GO

Projekt GO-CAR-GO bomo izvajali v sodelovanju s Šolskim centrom Ptuj. Gre za projekt v katerem sodeluje večina osnovnih šol Spodnjega Podravja. V projekt bodo vključeni učenci 8. razreda.

Namen tega projekta je, da bi poznavanje določenih poklicev potekalo preko situacijskega in aktivnega učenja, ki učence veliko bolj aktivira, saj se poklic predstavlja na osnovi realnega objekta. Konkreten izdelek je primeren za predstavitev vseh poklicnih področij, za katere izobražujejo na Šolskem centru Ptuj.

Bistvo projekta je dodelava unikatnega, posebnega avtomobilčka – ekstramobila, s katerim se lahko učenci spuščajo po rahlo nagnjenem terenu. Dodelava se izvaja na univerzalno podvozje, ki ga priskrbi Šolski center Ptuj. Med izdelavo ekstramobila se bodo učenci srečali tudi z ekološkimi, ekonomsko-socialnimi in drugimi vplivi na okolje.

Učencem 8. razreda bo skozi skupinsko projektno delo omogočeno pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja ter nenazadnje nova doživetja, saj bodo prisotni v vseh fazah izdelave od načrtovanja do končne realizacije. Učenci bodo razvijali sposobnosti delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti, sodelovanja, skupnega premagovanja izzivov, se soočali s pomenom varstva pri delu, se naučili uporabljati različna orodja in delovne pripomočke… Projekt oz. izdelava ekstramobila poteka celo leto. Svoje aktivnosti pri izdelavi ekstramobila in spretnost v vožnji z njim bodo učenci prikazali na skupnem srečanju vseh sodelujočih šol, ki bo meseca maja na Ptuju.

S tem projektom želimo mlade vzpodbuditi k razmišljanju o različnih poklicnih področjih, iskanju svojih talentov in sposobnosti, ki so potrebne za izbiro določene poklicne poti.

Mentor,
Miran Železnik

Dostopnost