Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Fleksibilni predmetnik

omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka, kot to določa veljavni predmetnik, ob tem, da se pouk MAT, TJN, ŠPO, SLJ izvaja vso šolsko leto v skladu s predmetnikom, pouk ostalih predmetov se izvaja v obsegu letnega števila ur, predvidenih za posamezni predmet, ki pa so lahko med letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih obdobjih. V šolskem letu 2019/2020  bomo  nadaljevali z  izvajanjem fleksibilnega predmetnika. Fleksibilni predmetnik bomo izvajali v 7. in 9. razredu  pri LUM in GUM.

Dostopnost