Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

TERAPEVTSKI PES NA NAŠI ŠOLI

Našo šolo je v preteklem šolskem letu pričel obiskovati prav poseben obiskovalec, ki ga lahko naši učenci občasno srečajo na hodnikih naše šoli in v kabinetu specialne pedagoginje. Ta obiskovalec ima tri tačke, prijazno gleda in maha z repom. Ime mu je Koli. Je kuža pasme mejni škotski ovčar (”border collie”). Star je 7 let in je terapevtski pes.

Že dolgo velja rek, da je pes človekov najboljši prijatelj. Psi so naši družabniki, sopotniki naših življenj, v današnjem času vse pogosteje obravnavani kot enakopravni člani družine. Dober odnos, ki je povezan z zaupanjem in vzajemnim spoštovanjem, lahko človeku in psu daje ogromno koristi. Ne samo tiste prvinske, čuvanje in varnost, temveč tudi socialne, psihične, fizične in nazadnje tudi terapevtske.

Danes lahko psi opravljajo različne službe, za katere so bili vzgojeni in izučeni. Terapevtski psi so posebej izšolani psi, ki lahko skupaj s svojimi vodniki obiskujejo različne ustanove in institucije. Tako je lahko terapevtski pes prisoten tudi v šoli, v učilnicah ali pri drugih oblikah izobraževanja.

Šolani psi so po svetu prisotni tudi v izobraževalnih ustanovah. Žival je vsaj deloma protiutež učnemu procesu, ki je vse bolj podprt z računalniki in zasloni, izrazito storilnostno naravnan. Nekatere najuglednejše univerze (Harvard, MIT, Yale,…) tako v svojih knjižnicah redno gostijo terapevtske pse in s tem ponujajo študentom možnost druženja z njimi. Izkušnje v tujini potrjujejo tudi, da že sama prisotnost terapevtskega psa pri pouku ugodno vpliva na vzdušje. Med poukom pes večinoma počiva na svojem ležišču, pred in po pouku pa je priložnost za igro, aktivnosti, pogovor, razen če so dejavnosti zastavljene  drugače.

Na naši šoli nameravamo s tem letom izvajati izobraževanje s pomočjo psa pri urah dodatne strokovne pomoči, po dogovoru in v sodelovanju z učitelji pa tudi na dnevih dejavnosti ali pri drugih dejavnostih.

TERAPEVTSKI PAR

Terapevtski par predstavljata prostovoljca, to sta vodnik psa in pes. Vodnik mora biti oseba, ki je izobražena na področju posredovanja s pomočjo psa in ima znanja iz kinologije. Prav tako pa mora imeti ta oseba specifična znanja na področju dela z otroki. Pes, primeren za terapijo, mora imeti stabilen karakter. Terapevtski psi morajo imeti visok tolerančni prag tako za ljudi kot druge živali. Pri delu morajo biti vodljivi, zaupljivi, poslušni, naklonjeni vsem, tudi nepoznanim osebam. Veljavno morajo imeti veterinarsko spričevalo in biti redno negovani.

Alenka Mlakar (specialna pedagoginja in vodnica terapevtskega psa) in Koli (terapevtski pes)

DEJAVNOSTI S TERAPEVTSKIM PSOM NA ŠOLI

Terapevtskega psa bomo vključevali k uram dodatne strokovne pomoči, kjer bo deloval kot motivator, spodbujal socialno-emocionalni razvoj učencev, telesni in akademski razvoj učencev.

Izvedli bomo tudi priložnostne obiske terapevtskega psa v razredih, z namenom osveščanja učencev o sožitju z naravo in ravnanju z živalmi, o prostovoljstvu in odgovornosti do skupnosti, v kateri živijo. Učenci se na takšnih obiskih učijo pravil vedenja ob psu, kako se pravilno približamo psu, kako mu damo priboljšek, kako ravnamo ob psu, ki se ga ustrašimo, kako pravilno skrbimo za psa in kaj vse pes potrebuje. Tako se učenci učijo pravilnega odnosa do drugih živih bitij, učijo se razmišljati o odgovornosti, učijo se spoznavati potrebe drugih. Učencem pomagamo premagati strah pred psi. Ravno premagovanje strahu pred psi je lahko način, kako otroke naučimo spopadati se z lastnimi strahovi.

Terapevtski pes pa se lahko udeleži tudi kakšnega dneva dejavnosti (npr. športni dnevi) ali pouka v razredu, kar bomo izvajali po dogovoru z učitelji. Učenje matematike ali branja s psom je zagotovo bolj zanimivo, saj nas psi ne sodijo in označujejo, temveč motivirajo, spodbujajo in nam dajejo občutke sprejetosti.

Na spletni strani Zavoda PET pa si lahko preberete še več o posredovanju s pomočjo psa: https://www.zavod-pet.si/

Dostopnost