Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Ob začetku novega šolskega leta in ponovnem odprtju šol se soočamo z novimi izzivi, ki jih predstavlja življenje z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, kot so 14 dnevna karantena za posamezne razrede in skupine šol ter vrtcev. Ob tem je pomembno ohraniti zavedanje, da je ustvarjanje občutka varnosti in zaščite otrok v teh negotovih časih ena pomembnejših nalog odraslih. Otroci imajo pravico do resničnih informacij o dogajanju v njihovem okolju, odrasli pa imamo dolžnost zaščititi otroke pred stisko. Zato se z otroki odkrito in na njim prilagojen način pogovorite, saj tako lahko olajšate njihovo stisko ter jih spodbudite k pozitivnemu pristopu. Za zaposlene v vzgojno izobraževalnih zavodih smo pripravili praktična priporočila, ki lahko pripomorejo k premagovanju negotovosti.

 1. Pred začetkom pogovora z otroki, poskrbite, da ste v varnem okolju ter delujte pomirjujoče.
 2. Šola oz. vrtec naj informacije o pojavu okužbe posreduje na oddelčni ravni in ne s skupnim obvestilom prek šolskega ozvočenja, s čimer preprečimo širjenje panike ter morebitno krepitev strahu oz. stisk otrok.
 3. Uporabljajte preprost in neposreden jezik, ki je prilagojen starosti otrok. Pri tem opazujte, kako se otroci odzivajo in bodite pozorni na njihovo morebitno tesnobo.
 4. Uporabljajte izraze, kot so ”vaš sošolec se je okužil s koronavirusom” ali ”učitelj je zbolel za koronavirusom”. Ne naslavljajte jih kot žrtve ali prenašalce koronavirusa.
 5. Razložite jim, da koronavirus ne izbira po videzu, niti ne po narodnosti in tudi ne po tem, kateri jezik nekdo govori. Zato je pomembno otroke spodbujati, da ne širijo diskriminacije, kot tudi neresničnih informacij.
 6. Otroke obvestite o prihajajočih korakih  – kako bo v prihodnjih 14 dneh potekal pouk od doma ipd.
 7. Preverite, če so otroci razumeli, kar ste jim sporočili. Kadar na njihova vprašanja ne znate odgovoriti na vprašanja, ne ugibajte. Izkoristite priložnost, da skupaj poiščete odgovore.
 8. Dovolite in spodbudite jih, da izmenjajo svoje misli in občutke.
 9. Najpomembneje je, da skrbi otrok ne ignorirate ali jih poskušate zmanjševati. Strah je v takšnih primerih nekaj povsem normalnega. Zagotovite, da se lahko kadarkoli pogovorijo z vami ali odraslo osebo, ki ji zaupajo.
 10. Otroke spomnite, da so zaščitni ukrepi izjemno pomembni pri preprečevanju okužb. Ko se pogovarjate o umivanju rok in ostalih higienskih ukrepih, pazite, da pri tem ne spodbujate strahu.
 11. Pomembno je, da otroci v stiski niso prepuščeni sami sebi. Ko zaključujete pogovor z njimi, poskusite oceniti njihovo tesnobo tako, da opazujete telesno govorico, ton glasu in dihanje. Opomnite jih, da boste vedno poskrbeli zanje in da ste jim na voljo, kadar jih kaj skrbi.
Dostopnost