Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si

V šolskem letu 2017/2018 je v projektu sodelovalo 19 učenk in učencev naše šole. Na različnih področjih smo sodelovali z ostalimi partnerji v projektu – občinami in šolami na območju Haloz.

V sklopu projekta so učenci spoznavali naravne in kulturne znamenitosti Haloz, se seznanili s turistično ponudbo in možnostmi za razvoj turizma, seznanili so se z različnimi oblikami podjetništva.

Na vsaki šoli so učenci izdelali prototipe promocijskega gradiva za posamezno občino – haloški klopotec in magnetki. Nekaj gradiva pa so na skupnih srečanjih z vrstniki sestavili v enotno gradivo – razglednica Haloz in karta turističnih znamenitosti Haloz.

Ob zaključku projekta smo na naši šoli pripravili razstavo, na kateri so v sliki in besedi predstavljeni dogodki, ki so se odvijali med projektom.

S tem šolskim letom pa z učenci aktivnosti iz tega projekta nadaljujemo in nadgrajujemo v okviru podjetniškega krožka.

Miran Železnik

Dostopnost