Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Od 15. januarja do 15. maja 2018 smo na OŠ Žetale, v okviru projekta Vodni agent zbirali podatke o porabi vode v učilnici za zgodovino in učilnici za naravoslovje. Ugotovili smo, da je kljub enakemu številu uporabnikov, torej 40, v naravoslovni učilnici poraba večja, saj v tej učilnici poteka več pouka; fizika, kemija, biologija, tehnika in tehnologija, poskusi v kemiji in večkrat poteka tudi varstvo vozačev. Medtem ko v učilnici za geografijo poteka le pouk geografije, zgodovine in občasno nemščine. Meritve so bile redne (tedenske), razen med počitnicami in prazniki.

UGOTOVITVE (učilnica za geografijo)

Povprečna poraba vode na teden je bila pribl. 48,9 litrov, kar je veliko manj kot v učilnici za naravoslovje. Najmanj vode smo porabili med 12. in 20. februarjem, le 26 litrov. Večjih odstopanj, razen v tednu od 13. do 20. marca, ko je poraba znašala 99 litrov, ni.

UGOTOVITVE (učilnica za naravoslovje)

Povprečna poraba je bila veliko večja kot v drugi učilnici, pribl. 201,1 litra. Med 20. in 27. marcem smo v učilnici za naravoslovje porabili le 38 litrov, kar je v primerjavi z največjim odstopanjem zelo velika razlika. Od 17. do 24. aprila se je porabilo 858 litrov. Razlog za to je naravoslovni dan, ki je v tem tednu potekal, saj se je veliko kuhalo, čistilo in ustvarjalo, prav tako se je v tem tednu izvajal izbirni predmet poskusi v kemiji in pouk tehnike in tehnologije.

Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da z vodo varčujemo zelo dobro, čeprav bomo skušali v prihodnosti porabo še zmanjšati, posebej v učilnici za naravoslovje.

V petek, 15. junija nas je v sklopu projekta Vodni agent dne obiskal g. Jože Cvetko in se seboj pripeljal vodno postajo. Gospod nam je pojasnil kako voda pripotuje do naših pip, kje vse in v katere namene se porablja voda, kakšna je cena vode v Sloveniji … Izvedeli smo tudi zakaj so cevi okrogle, kako delimo sladke vode, kako voda pride v drugo nadstropje. Tudi o onesnaževanju in čiščenju vode, čistilnih napravah smo lahko poslušali. Zagotovo smo postali vsaj kanček bolj osveščeni o pomembnosti vode, čeprav so rezultati merjenja porabljene količine vode na šoli že pokazali, da z vodo znamo varčno ravnati.

Zavedamo se, da brez vode življenja na Zemlji ne bi bilo, zato so projekti, ki nas osveščajo o pomenu vode in varčevanju z njo zelo dobrodošli.

Mentorici: Valerija krivec in Lidija Šešerko

Dostopnost