Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

A se stekas logotip UP IAM LOGOTIP

ARRS logotip

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora izvaja na naši šoli projekt:

A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike

Razlogi za izvedbo projekta

Ni zdravja brez duševnega zdravja. S tem sloganom je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pred leti jasno poudarila, da bi moral sleherni program promocije zdravja vključevati tudi promocijo duševnega zdravja. Gre namreč za dimenzijo človekovega delovanja, ki je ni mogoče ločevati od telesne dimenzije, saj sta tesno povezani. S težavami v duševnem zdravju so (tudi pri mladostnikih) tesno povezani tvegani vedenjski vzorci, ki lahko v skrajnem primeru vodijo v poskus samomora ali izvršeni samomor. A vendar je tvegano vedenje mogoče učinkovito preprečevati, pri čemer je ključnega pomena ozaveščanje o duševnem zdravju ter izobraževanje o virih strokovne pomoči. V času ekonomske krize se nam zdi še toliko bolj pomembno, da s skupnimi prizadevanji ustvarjamo široko socialno mrežo, na katero se lahko posameznik, ki se znajde v stiski, opre. Projekt A (se) Štekaš?!? je usmerjen prav v opolnomočenje čim širše mreže mladostnikov in odraslih. V skladu z njihovimi zmožnostmi jih uči učinkovitega soočanja z vsakdanjimi stresnimi situacijami, hkrati pa tudi prepoznavanja resnejših težav pri sebi ali drugih in ukrepanja v primeru le-teh.

 

Na OŠ Žetale izvajamo projekt z učenci 8. in 9. razreda, z vsemi starši, učitelji in drugimi zaposlenimi ter z zainteresiranimi občani oziroma širšo javnostjo, in sicer v sklopu projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (krajše SKK).

dr. Silvestra Klemenčič,

koordinatorka – kontakt:

silvestra.klemencic@gmail.com

 

Več o projektu in kontaktih izvajalcev v Prilogi 1

Dostopnost