Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

 »DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI« ali projekt SKK

Za-rusenje-tabujev-logo

http://www.sola-zetale.si

http://www.sola-podlehnik.si

http://www.solavidem.si

http://www.osl-pivka.si

 

                      

V šolskem letu 2013/2014 izvajamo skupaj s Šolo za ravnatelje projekt, ki ga sofinancirata ministrstvo za izobraževanje in Evropski socialni sklad.

Kdo sodeluje?

V projekt se je vključila tudi mreža šol, ki jo sestavljajo OŠ Žetale kot koordinatorica ter OŠ Podlehnik, OŠ Videm pri Ptuju in OŠ z nižjim izobrazbenim standardom dr. Ljudevita Pivka Ptuj kot članice.

Kakšen je program mreže šol v sklopu projekta SKK?

Dejavnosti za dvig SKK, ki smo jih v programu naše mreže šol poimenovali ZA RUŠENJE TABUJEV, smo izbrali na podlagi znanih dejstev, da se v našem okolju o nekaterih temah na glas še vedno ne govori. Na primer teme kot so: alkoholizem, nasilje, revščina, odvisnosti, drugačnost, medgeneracijski prepad, spolnost, samomori, depresije, AIDS … Več o tem najdete v prilogi.

Kako bo projekt potekal?

Odločili smo se, da aktivnosti ne izvajamo zgolj v šolah, ampak v povezovanju s širšo lokalno skupnostjo. Preko klasičnih in spletnih vprašalnikov bomo najprej ugotovili, katere tabu teme so v našem okolju najbolj prisotne. Na podlagi teh ugotovitev kasneje načrtujemo različne dejavnosti: okrogle mize, svetovanje strokovnjakov, predavanja, kulturne prireditve, razstave, likovne in literarne natečaje …, na katere bi radi povabili ljudi s temi težavami, pa tudi tiste, ki živijo z njimi v ožji in širši skupnosti. Najaktivnejše sodelujoče bomo nagradili z majico z logotipom našega projekta. V načrtu imamo tudi izdelavo e-info točke in interaktivni blog, preko katerega bi se vsi zainteresirani informirali o izbranih temah in dejavnostih povezanih s projektom.

Kakšni so naši cilji? Kaj želimo po septembru 2014?

Aktivnosti želimo nadaljevati tudi po zaključku projekta. Tako kot zaznamujemo občinske praznike, mednarodne in svetovne dneve, bi želeli RUŠENJU TABUJEV v naših lokalnih skupnostih nameniti poseben dan, dan ko bomo vso našo pozornost posvetili ozaveščanju prebivalstva, dan ki ga bomo vsako leto vsebinsko obeležili vsaj z eno tabu temo, tako da to ne bi bil več tabu.

Vabimo vas, da spremljate spletne strani občin in šol vseh štirih članic mreže, na katerih vas bomo sproti seznanjali z aktivnostmi in vas povabili, da pri njih čim aktivneje sodelujete.

Vabimo vas, da izpolnite spletno anketo_ZA RUŠENJE TABUJEV

Mreža šol Spodnjega Podravja:

Dragica Šegula – OŠ Podlehnik (članica)

Mateja Krajnc – OŠ Videm pri Ptuju (članica)

Tanja Nikolovski – OŠ NIS dr. Ljudevita Pivka Ptuj (članica)

dr. Silvestra Klemenčič – OŠ Žetale (koordinatorka)

Logotipi-noga

Dostopnost