Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

 

ŠOLSKA PREHRANA IN UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILO ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

 

Spoštovani starši.

 

Ker se počitnice končujejo, vas želim ponovno spomniti,da pravočasno oddate vlogo za subvencionirano šolsko prehrano.

S 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12), ki med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, ampak se subvencionira malica samo socialno najbolj ogroženim učencem – povprečni mesečni dohodek na osebo  ne presega 42 % neto mesečne plače ( 405,98€ ).

Do subvencije za šolsko kosilo bodo upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 18% neto povprečne plače (173,99€ ).

Vsi, ki želite uveljaviti dodatno subvencijo za malico in kosilo za novo šolsko leto, vloge vložite v mesecu avgustu 2012 na pristojni center za socialno delo (ne več na šoli). Obrazec za vlogo je enak kot za otroški dodatek.

Dokler vam CSD ne izda odločbe o subvencioniranju šolske prehrane, ste starši dolžni šolsko prehrano plačati sami v celoti.

Lep pozdrav.

Ravnatelj:

Anton Butolen

Dostopnost