Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/ 2007), ki v 2. členu določa cilje osnovnošolskega izobraževanja.

Iz ciljev zakona je razvidno, da je poleg izobraževalne pomembna tudi vzgojna razsežnost pedagoškega dela osnovnih šol.

Tako si morata vzgoja in izobraževanje prizadevati, da bi vsak posameznik znal živeti v skupnosti in reševati svoje probleme, kakor tudi kritično in ustvarjalno razmišljati in delati.

Za uresničitev teh ciljev je potrebno sodelovanje strokovnih delavcev, staršev in učencev.

Vzgojni načrt naše šole je nastal na osnovi analize stanja vzgojnega dela na šoli.

Analiza stanja je bila narejena med starši, učenci in delavci šole.

V naslednjih dveh šolskih letih bomo posebno pozornost namenili medsebojnemu spoštovanju in poskušali doseči večje upoštevanje dogovorjenih pravil.

Vzgojni načrt vsebuje:

  • temeljne vrednote in vzgojna načela (posebno pozornost namenjamo strpnosti in pozitivni samopodobi),
  • vzajemno sodelovalni odnos s starši (pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja),
  • vzgojne dejavnosti (na ravni šole, posameznih razredov in tudi na ravni posameznika).
Dostopnost