Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

 

Kratka predstavitev Občine Žetale

Kot samostojna Občina Žetale je bila ustanovljena 1.1.1999.

Sestavljajo jo kraji: Žetale, Nadole, Dobrina, Kočice in Čermožiše.

Površina občine meri 38 km2, število hišnih številk je 494, število prebivalcev 1439.

 Leži na jugozahodnem delu Haloz.

60% teritorija Občine Žetale pokrivajo gozdovi, zato geografsko spada v gozdnate Haloze. Teritorij občine je izredno razgiban, značilna zanj so strma pobočja. Je v celoti hribovita, le ozke doline omogočajo normalno prometno povezavo s svetom.

Center občine je vas Žetale, kjer se nahajajo vse najpomembnejše institucije: Osnovna šola, ambulanta, pošta , krajevni urad, župnijski urad, sedež občine.

Občina Žetale je obmejna in izrazito demografsko ogrožena občina. Po drugi svetovni vojni beležimo padanje števila prebivalcev. Trend padanja se še ni ustavil. Zato je eden temeljnih ciljev Občine Žetale zagotoviti občanom čim boljše pogoje za življenje.

Prebivalci Občine Žetale se v glavnem ukvarjajo s kmetijstvom, kjer prevladuje živinoreja, nekaj je vinogradništva in sadjarstva.

Ker v kraju ni delovnih mest, je večina občanov zaposlenih izven naše občine.

Naravne danosti omogočajo razvoj turizma in tu vidimo našo prihodnost. ŽETALE ležijo v zgornjem delu doline potoka Rogatnice na nadmorski višini okrog 300 m , ob križišču poti – cest iz Podlehnika, Majšperka in Rogatca.

Na vzhodu segajo do glavne ceste Maribor – Zagreb, na jugu je gozdnati Macelj ( vrh – meja s Hrvaško , izvir Sotle ), na zahodu pa Resenik ( 773 m) in Donačka gora ( 883 m ). Zgodovina Žetal: Bile so prvič omenjene v Baberberških urbarjih leta 1228 kot Schiltern

kratka_predstavitev_1

Župnijska cerkev Sv. Mihaela je iz 14 stol. Po njej se je kraj v 15. stol. imenoval Miholova vas. V bližini je baročna romarska cerkev Marije Tolažnice (domače ime Marijatrošt) na Brezju ( iz začetka 18.stol). Sedanje ime je kraj dobil po 2. svetovni vojni.

kratka_predstavitev_2
Dostopnost