Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

ZDRAVSTVENA VZGOJA – VZGOJA ZA ZDRAVJE

Vzgoja za zdravje (zdravstvena vzgoja) je aktiven in dinamičen proces informiranja, motiviranja ter učenja otrok in mladostnikov. Z njo pridobijo veščine lažjega vzpostavljanja in ohranjanja ustreznega vedenja, kamor spada predvsem zdrav način življenja.

Vzgoja za zdravje je proces, ki omogoča posamezniku, da razvije svoje potenciale na področju zdravja in zdravega načina življenja. Hkrati pa je tudi informiranje in učenje o zdravih izbirah ter zdravih navadah.

Zato, da zagotovimo vsem otrokom in mladostnikom enake možnosti izobraževanja o zdravem načinu življenja, se bo v vseh razredih v šolskem letu  izvajala zdravstvena vzgoja. Izvajalka s strani Zdravstvenega doma Ptuj, bo obiskala vse oddelke naše šole in v njih izvedla delavnico, ki bo trajala 2 šolski uri. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ptuj šola pripravi mrežo delavnic za posamezen razred.

Zdrava prehrana  ima velik vpliv na psihični in telesni razvoj učencev. Naša šola je vključena v Šolsko shemo in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. V šolsko prehrano učencev vključujemo tudi pridelke lokalnih ponudnikov. Učence bomo o zdravi prehrani ozaveščali v okviru razrednih ur, naravoslovnih dni  in temo vključevali pri rednih urah pouka. Vsi na šoli se bomo trudili za čim manj odvržene hrane. Izvajali bomo tudi dan brez odpadkov. Koordinatorka zdravstvene vzgoje na OŠ Žetale (za vse od 1. do 9. razreda in zaposlene) je Helena Topolovec.

Dostopnost