Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO!

glava za zivljenje se ucimo

V projekt, s katerim bomo izpostavili in predstavili t.i. življenjsko dimenzijo učenja v vrtcu in šoli, bodo vključeni vsi otroci vrtca (52) in učenci šole (87) ter vsi zaposleni strokovni (29) in administrativno tehnični (8) delavci. Kot zunanji deležniki bodo v projektu sodelovale tudi lokalne in regijske NVO in predvsem gospodarski subjekti, s katerimi že sedaj sodelujemo.

 V projektu bomo izvajali ustvarjalne delavnice, okrogle mize, predavanja, obiske različnih poklicev, dogodkov, razstav in podjetij, v dopoldanskem in popoldanskem času ter med vikendi in v času počitnic.

Za 7 mesečno izvajanje projekta načrtujemo za materialne stroške in stroške prevozov okrog 2.000,00 eur stroškov. Sredstva potrebujemo zlasti za zaključno prireditev, ki bo 8. maja 2017 – ob mednarodnem dnevu Rdečega Križa in na predvečer Dneva Evrope – kar bomo posebej obeležili.

Na tem medkulturnem in mednarodnem dogodku, ki se ga bo udeležilo do 300 ljudi in bo tudi medijsko »pokrit«, bomo občanom, domačim in tujim gostom predstavili, s katerimi aktivnostmi spodbujamo otroke in učence, da bodo postali družbeno odgovorni.

Rdeča nit programa bo nazoren prikaz izvedenega v projektu in/ali prikaz možnih in potrebnih povezav vrtca in šole z okoljem in nujno potrebnih skupnih delovanj, (upo)rabe  pridobljenih in že razvitih kompetenc oziroma uporabe znanj v praksi in v življenju nasploh, da lahko rečemo:
»ZA TO SE UČIMO, ZA TO POTREBUJEMO ZNANJE, ZA NAŠ RAZVOJ SODELUJEMO!«

Vsak sklop dogodkov, v projektu, bomo objavili na šolski spletni strani (http://www.sola-zetale.si/) in spletni strani Občine Žetale (http://www.zetale.si/) – vključno z vabili, povzetke predstavili v lokalnem časopisu  (Žetalske novice) ter v regijskem mediju (Radio Ptuj in Štajerski Tednik), izdelali bomo  zloženko in posneli kratki film.

Zavezujemo se, da bomo tekom celotnega projekta  vključevali logotipe vseh  deležnikov, ki bodo sodelovali v projektu.

Poudarek vseh dogajanj bo na naslednjih vidikih:

– STRPNOST DO SEBE IN DO DRUGIH – DRUGAČNIH (V ponedeljek, 8. maj 2017, bomo priredili nastop otroškega pevskega zbora Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka.), – VARNOST IN NENASILJE (V sredo, 14. decembra 2016, se bomo, glede varnosti v prometu, povezali s Policijo. V četrtek, 16. februarja 2017, glede varnosti na spletu, pripravljamo izobraževanje za otroke, učence, starše, učitelje in občane; glede nenasilja pa bomo izdelali akcijski načrt.),

– TRAJNOSTNI RAZVOJ (V torek,  22. novembra 2016  pripravljamo okroglo mizo, kjer bomo opozarjali na gospodarski in družben razvoj ob hkratnem varovanju okolja  z ločenim zbiranjem odpadkov, ugašanjem luči, recikliranjem, varčno rabo električne energije.),

– MEDOSEBNI ODNOSI (Ker so medosebni odnosi sestavni del našega življenja in, ker se učimo za življenje, bomo z otroki in učenci te razvijali v obliki pozdravljanja, medgeneracijskega sodelovanja, mediacij in dneva druženja vseh generacij, v sredo, 8. marca 2017.),

– HUMANITARNOST IN PROSTOVOLJSTVO (Zaradi potrebe po pomoči, solidarnosti, prostovoljstvu ter humanitarnih dejanjih  bomo  poimenovali učence tutorje – mlade člane Rdečega križa, ki se bodo za to usposobili  –  ki bodo delovali pod mentorstvom strokovnih delavcev  šole. Aktivnosti    humanitarnosti in prostovoljstva bodo potekale v torek,  24. januarja 2017),

– »DEDIŠČINA OKOLI NAS«»NEKOČ SO ZNALI, ALI ŠE ZNAMO« (V petek, 14. oktobra 2016, pripravljamo razstavi na temi »Dediščina okoli nas« in »Nekoč so znali, ali še znamo« ter delavnice na temo »Obiski raznih poklicev«).

Pridružujemo si pravico zamenjave dogodkov. Vse bomo objavili na spletni stran,  zaradi neznanega termina zunanjih udeležencev.

Na podlagi vseh dogajanj, ki jih bomo izvajali tekom sedmih mesecev, predvidevamo od 700 do 900 aktivnih udeležencev v projektu.

Vsekakor bomo poskrbeli za geografsko odmevnost in umeščenost našega projekta, kar  bo razvidno v mednarodnem sodelovanju z Občino Đurmanec.

Nazadnje pojasnjujemo, da naš projekt ne prinaša zgolj ugodnosti za zaposlene, vendar tudi ugodnosti za otroke, učence, starše in  občane. Vsi bodo namreč, tekom projekta, pridobili širok spekter  znanj  na področju  varnosti, nenasilja, trajnostnega razvoja,  humanitarnosti,  prostovoljstva ter strpnosti do sebe in drugih. Naš cilj je, da bi tekom dogodkov udeleženci doumeli, da je naša šola, šola brez nasilja. Posledično si s projektom prizadevamo pridobiti neprecenljivi certifikat, da je naša vzgojno izobraževalna ustanova »ŠOLA BREZ NASILJA«.

Koordinatorka projekta, Marta Trafela

Dostopnost