Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

PROJEKT MLADI – Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

S 15. novembrom smo na šoli zaključili projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti.

Učenci so pridobili dodatna znanja, ki so vzpodbujala njihovo kreativnost in inovativnost, hkrati pa so osvojili potrebna praktična orodja, ki so v pomoč pri dejanski realizaciji idej.

Dejavnosti v okviru projekta:

  • obisk Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, FOTO
  • raziskava in ogled kulturnih in naravnih znamenitostih domačega kraja, FOTO
  • raziskava ponudbe promocijskih izdelkov domačega kraja na spletu in v prodajalnah,
  • ogled lokalnih ponudnikov storitev, pridelkov, izdelkov in izdelkov domače obrti (npr. Kmetija Skok, Čebelarstvo Silvo Bukšek …), FOTO
  • raziskava naravnih materialov za izdelavo promocijskega gradiva, ki jih nudi lokalno okolje,
  • priprava materialov in surovin iz lokalnega okolja, FOTO
  • izdelava promocijskega gradiva, FOTO
  • izdelava embalaže in pakiranje izdelkov, FOTO
  • testiranje uporabnosti izdelkov in povratne informacije uporabnikov,
  • delo v skupinah in iskanje novih poslovnih idej, izdelava canvasov, predstavitev idej in izbira najboljše med njimi (delo z zunanjo mentorico). FOTO

V letošnjem šolskem letu smo bili uspešni na javnem pozivu Mladi 2023/2024, ki ga financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
Projekt je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnost med mladimi.
Učencem bomo ponudili raznolike dejavnosti, s katerimi želimo spodbujati razvoj osebnostnih lastnosti, pomembnih za podjetnost (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …), oblikovali osnovna znanja in stike s poslovnim svetom, spodbujali razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji, pri tem pa aktivno sodelovali s podjetji iz bližnje in širše okolice.
Sodelovanje pri projektu je pomembno tudi za bodočo poklicno pot vsakega posameznika, saj se bodo učenci spoznali tudi z nekaterimi poklici in srednjimi šolami. 
Pri projektu bodo sodelovali tudi zunanji mentorji, ki imajo številne izkušnje in znanja iz tega področja, dr. Lidija Tušek in g. Robert Novak iz ZRS znanstveno-raziskovalno središče) Bistre Ptuj.
Najuspešnejša poslovna ideja, ki bo nastala tekom izvajanja projekta, bo predvidoma februarja 2024 predstavljena na Podjetniškem izzivu za mlade.
Učenci bodo pridobili dodatna znanja, ki bodo vzpodbujala njihovo kreativnost in inovativnost, hkrati pa bodo osvojili potrebna praktična orodja, ki so v pomoč pri dejanski realizaciji idej.
Mentorji:
Ana Bedenik, Miran Železnik, Lidija Šešerko

Dostopnost